Actualiteit

Verplicht onderzoeken van mogelijks vervuilde grond vanaf 2021

Verplicht onderzoeken van mogelijks vervuilde grond vanaf 2021

Eigenaars van grond, die mogelijks vervuild is, moeten dat vanaf 2021 verplicht laten onderzoeken en indien nodig saneren. Afvalmaatschappij OVAM lanceerde in november ‘De Grote Grondvraag’, waar je de status van jouw perceel kan bekijken. Maar lang niet alle percelen zijn erin opgenomen. Momenteel is het al mogelijk om de gegevens van 126 gemeenten op te vragen. In de loop van de komende maanden worden de gegevens van een zeventigtal gemeenten aangevuld. Uit cijfers blijkt dat in sommige gemeenten nog geen 10 procent van de mogelijk vervuilde percelen, onderzocht is.

Hoe gezond is uw grond?

Via de website ‘De Grote Grondvraag’ van OVAM, kan je voor jouw grond opzoeken of het een risicoperceel is. Kleurt jouw stuk grond groen, dan hoef je verder niets te doen. Is het stuk geel, dan is de informatie gekend over de bodemkwaliteit. Die kan je opvragen op de website of bij OVAM. Kleurt het oranje, dan staat de grond gekend als risicogrond en neemt OVAM het onderzoek op zich omdat je in aanmerking komt voor een vrijstelling. Is het rood, dan wil dat ook zeggen dat het risicogrond is en zal je een oriënterend bodemonderzoek moeten uitgevoerd worden. Eigenaars, die een onderzoeksplicht hebben, zullen op de hoogte gebracht worden door OVAM. Wie er niet op ingaat, riskeert een sanctie.

Bodemattest

Bij een verkoop of overdracht van een grond, is een bodemattest verplicht. Dit heeft de nieuwe eigenaar kennis of de grond al dan niet een risicoperceel is. Is dat het geval, dan moet hij een oriënterend onderzoek uitvoeren. Dat kost al snel 3.000 euro. Komt er een sanering aan te pas, dan lopen de kosten nog hoger op. Particulieren en scholen, die niet verantwoordelijk zijn voor de verontreiniging, kunnen een vrijstelling krijgen voor zowel het onderzoek als de sanering. In dat geval wordt het door OVAM uitgevoerd en betaald.

Tekst: Pluimvee – Bron: Vilt – Foto: Pluimvee

Te vinden in: