Actualiteit

Verenigde Veehouders willen stikstofdecreet vernietigd zien door Raad van State

Verenigde Veehouders willen stikstofdecreet vernietigd zien door Raad van State

De vzw Verenigde Veehouders heeft op 22 december bij de Raad van State een verzoekschrift ingediend tot vernietiging van het voorstel van decreet inzake stikstof en een vordering tot schorsing.

 

De vzw Verenigde Veehouders, een organisatie die anderhalf jaar geleden werd opgericht om het onrecht waarmee boerengezinnen werden geconfronteerd omwille van de Programmatische Aanpak Stikstof, juridisch te bestrijden.

 

De vzw had op 1 maart, in een open brief aan alle Vlaamse parlementsleden en media, reeds gewezen op onjuiste cijfers en andere juridische en wetenschappelijke fouten in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze vaststelling kwam van een panel van onafhankelijke professoren, die de belangrijkste wetenschappelijke en juridische pijnpunten van de voorgenomen stikstofaanpak aantoonden. Niettegenstaande deze belangrijke toelichting en een negatief advies van de Raad van State omwille van inbreuken tegen de universele rechten van de mens en de schending van de grondwet, bleef een koerswijziging van de Vlaamse regering uit.

 

Heel de stikstofimpasse werd al meermaals toegeschreven aan de politieke ‘verborgen’ agenda’s. Vermoedelijk werd er gehoopt dat enkel de landbouwers het gingen moet ontgelden, maar nu ook de industrie en recentelijk de kleine woningbouw in het gedrang komen, zetten de betreffende partijen alle zeilen bij om hun verborgen agenda’s te kunnen realiseren door het stikstofdecreet door de Vlaamse regering te duwen. Tinne Rombouts (cd&v) verliet hierop de nationale politiek en verklaarde dat haar rechtvaardigheidsgevoel te vaak is overschreden, kenmerkend voor hoe het eraan toe gaat binnen de huidige politiek.

 

De vzw Verenigde Veehouders hekelt het doodzwijgen van de huidige politiek en de klassieke media van wat er werkelijk speelt. Hierop hebben ze, op dezelfde dag dat de Vlaamse regering het decreet vervroegd wou laten stemmen, bij de Raad van State een verzoekschrift tot vernietiging en een vordering tot schoring in te dienen van het voorstel van decreet.

 

Koken kost echter geld, daarom doet de vzw verenigde veehouders een warme oproep om hun financieel te steunen in deze strijd die ons allen aanbelangt. Meer info kunt u vinden op hun website van de vzw verenigde veehouders.

 

Tekst: Pluimvee – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Wetgeving , Juridisch