Actualiteit

Verenigde Veehouders verzet zich tegen het stikstofdecreet bij het Grondwettelijk Hof

Verenigde Veehouders verzet zich tegen het stikstofdecreet bij het Grondwettelijk Hof

Dat het stikstofdecreet ging afgetoetst worden op zijn juridische robuustheid kon niet uitblijven na al de commotie van de afgelopen maanden. Vzw Verenigde Veehouders is nu de eerste die een verzoekschrift tot schorsing en nietigverklaring van het stikstofdecreet heeft ingediend bij het Grondwettelijk Hof.     

Vzw Verenigde veehouders, die ontsproten is uit het hele stikstofdebacle in Vlaanderen, heeft op 23 mei een verzoekschrift tot schorsing en nietigverklaring van het stikstofdecreet ingediend bij het Grondwettelijk Hof. Ze zijn van oordeel dat er onjuiste cijfers gebruikt werden en dat er schending is van het gelijkheidsbeginsel. Hiermee is de vzw Verenigde Veehouders de eerste partij die naar het Grondwettelijk Hof stapt. Verschillende landbouw- en natuurorganisaties overwegen gelijkaardige stappen, al dienen ze dit dan wel te doen voor eind augustus.

Opvallend is echter wel dat meerderheidspartijen Cd&v en Open Vld, die het stikstofdecreet nota bene in februari mee hebben goedkeurden, al te kennen hebben gegeven dat ze na de verkiezingen willen starten met een herziening van het decreet. Daarbij willen ze van een depositiemodel, dat zich focust op de stikstofneerslag, evolueren naar een emissiemodel, dat zich focust op de uitstoot van stikstof. Ook voor N-VA, die hier in eerste instantie absoluut niets van wou weten, is dit niet langer een breekpunt.    

Tekst: Pluimvee – Bron en foto: vzw De Verenigde Veehouders

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving , Juridisch