Actualiteit

Uitzonderlijke situatie in de U.S. zorgt voor verdringing van mais door tarwe

Uitzonderlijke situatie in de U.S. zorgt voor verdringing van mais door tarwe

In de U.S. zijn pluimveevoeders traditioneel mais-soja rantsoenen. in tegenstelling tot de EU, waar tarwe minstens even belangrijk is voor pluimveevoeders. Door unieke omstandigheden die zich slechts zelden voordeden de laatste jaren is tarwe nu economisch voordeliger dan maïs en wordt het in verschillende staten opnieuw meer aangewend. Deze trend zal vermoedelijk nog enkele maanden aanhouden.

 

De maïsprijzen stegen sinds mei gestaag door toedoen van overstromingen in de Midwest van de U.S., de Midwest is een laaggelegen landbouwgebied (de Corn Belt) in de U.S. Hierdoor hadden landbouwers af te rekenen met historisch late zaaitijdstippen waardoor er ernstige bezorgdheden zijn over de opbrengsten dit jaar door een verminderd areaal en een lagere opbrengst per ha.

 

De tarweprijzen stegen ook door tot begin juli, maar kenden daarna een behoorlijk scherpe daling waardoor de prijs onder de fluctuerende prijs van maïs kwam te liggen in verschillende staten. Uitgezonderd de jaren ’20 overschreden de maïsprijzen in de U.S. deze van tarwe enkel gedurende het oogstjaar 2012-13 en 2016-17. In Texas bedraagt de kostprijs (cfr. 30 juli) $ 4,46 per bushel (1 bu = 36,37 l) mais, terwijl de tarweprijs zich situeert rond $ 4,27 per bushel.

 

Tekst: Pluimvee - Bron: WATTAgNet

Te vinden in: Alle categorieën