Actualiteit

Uitbraak van vogelgriep in Frankrijk zorgt voor consequenties voor West-Vlaamse pluimveehouders

Uitbraak van vogelgriep in Frankrijk zorgt voor consequenties voor West-Vlaamse pluimveehouders

Frankrijk heeft gisteren een besmetting met hoogpathogene vogelgriep bevestigd in een legbedrijf in Warhem, op enkele km van de grens met België. De bewakingszone valt gedeeltelijk in West-Vlaanderen waardoor verschillende pluimveebedrijven consequenties ondervinden van de opgelegde maatregelen.

Rond de uitbraak zijn de klassieke beperkingszones – een beschermingszone van 3 km en bewakingszone van 10 km – afgebakend. De zone van 10 km valt gedeeltelijk in West-Vlaanderen (zie kaart), nl. in De Panne, Veurne, Alveringem en Poperinge. In het Belgische deel van de bewakingszone liggen 17 geregistreerde pluimveehouderijen, maar geen slachthuis noch broeierij.

In deze zone zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht:

  • Alle verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, andere vogels en broedeieren zijn verboden, uitgezonderd de doorvoer.
  • Op de geregistreerde pluimveehouderijen zijn bijkomende maatregelen van kracht (zie bijlage). Op deze bedrijven wordt er een strenger toezicht opgelegd dat gelijk is aan wat nu al van kracht is op de bedrijven die uitladen.
  • Alle pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels (duiven, roofvogels, siervogels e.d.) moeten worden afgeschermd.

Vanaf komende maandag worden in de zone derogaties van kracht voor het wegladen van slachtpluimvee en de afvoer van broedeieren. De voorwaarden zijn dezelfde als het geval was in eerdere zones.

Deze bewakingszone zal ten vroegste op 26 december worden opgeheven na het voltooien van de gebruikelijke eindscreening. Deze wordt in afwezigheid van bijkomende besmettingen georganiseerd in de week van 22 december.

Het is nog niet geweten of er risicovolle contacten zijn geweest tussen het besmette bedrijf in Warhem en pluimveebedrijven, leveranciers of afnemers in ons land. Wie zelf al weet heeft van dergelijke contacten dient meteen alle activiteiten stil te leggen en contact op te nemen met zijn LCE.

De besmetting op dit legbedrijf toont nogmaals aan hoe makkelijk het vogelgriepvirus kan geïntroduceerd worden. Het FAVV roept daarom nogmaals op om extreem voorzichtig te zijn en alle nodige voorzorgen te nemen bij alle activiteiten in en rond de stal.

HPAI in België en in Europa

In België zijn er nog geen gevallen van HPAI op commerciële bedrijven, we zijn er deze week 3 nieuwe besmettingen met een H5-virus bij wilde vogels vastgesteld, nl. in Oostende, Alveringem en Oudenburg (alle WVL). In Europa is het aantal besmettingen fors opgelopen, met ook uitbraken in een aantal bijkomende landen.

Te vinden in: Alle categorieën , Dierengezondheid , West Vlaanderen