Actualiteit

Turnhout opgeschrikt door besmetting met het hoogpathogene H5N1-virus

Turnhout opgeschrikt door besmetting met het hoogpathogene H5N1-virus

In Turnhout, in de provincie Antwerpen, is er op een opfokbedrijf met 60.000 legpoeljen vogelgriep uitgebroken. Het betreft het hoogpathogene H5N1-virus. De dieren zijn in de loop van donderdag 10 november geruimd. Het onderzoek naar de bron loopt nog.

Rond de besmette site worden de klassieke beperkingszones van 3 en 10 km afgebakend, waarin de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht zijn.

Het betreft een pluimveedense zone met meer dan 50 pluimveehouderijen en een broeierij.

De derogaties voor de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren gaan in op dinsdag 15 november. Een inzoombare kaart met alle desbetreffende zones is hier te raadplegen.

Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV – Foto: FAVV

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Wetgeving , Dierengezondheid , Antwerpen