Actualiteit

Tienduizenden gezonde fokhennen straks nodeloos naar slachtbank

Tienduizenden gezonde fokhennen straks nodeloos naar slachtbank

Terwijl het verhaal van katje Lee de commoties aardig doet aanwakkeren, blijft het oorverdovend stil rond het afschaffen van het Salmonella-bevestigingsonderzoek bij fokpluimvee. Tienduizenden fokhennen in volle productie riskeren hierdoor straks nodeloos geslacht te zullen worden. Dit door toedoen van een nakende wijziging in het KB van 27 april 2007, gebaseerd op een Europese Verordening. Deze laat niet meer toe om standaard nog een bevestigingsonderzoek te laten uitvoeren bij fokpluimvee waardoor er onherroepelijk tot ruiming overgaan moet worden. Alle ouderdieren van vleeskippen,  legkippen en kalkoenen lopen zo het risico slachtoffer te worden van een vals positieve salmonella status.   

Sedert enkele jaren loopt een salmonellabestrijdingsprogramma bij fokpluimvee waarbij Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Virchow, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis en Salmonella Paratyphi B var. Java worden bestreden. Tot op heden werd er bij een positief resultaat, mogelijks veroorzaakt door een contaminatiefout, een uitgebreider bevestigingsonderzoek uitgevoerd om uitsluitsel te geven.

Bevestigingsonderzoeken in de voorbije drie jaar toonde aan dat 30% van deze tegenonderzoeken vals positief bleken te zijn, in Nederland liep dit zelfs op tot 60%. Het intrekken van het systematisch bevestigingsonderzoek is niet alleen onverantwoord door het afdoden van gezonde dieren in volle productie, het heeft bovendien verstrekkende financiële gevolgen voor het Sanitair Fonds en de betrokken vermeerderaar. En dit zonder enige meerwaarde te bieden voor de volksgezondheid.

Daarom wordt er vanuit onze landbouworganisatie aan de Federale minister van Landbouw en Middenstand, Denis Ducarme (MR) gevraagd om samen met het FAVV dit opnieuw op te nemen met Europa om het nodeloos vernietigen van gezond fokpluimvee tegen te gaan door gerede twijfel vanuit een ruimere hoek te bekijken.

Tekst: Eigen verslaggeving – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving , Moederdieren - Broeierij , Juridisch