Actualiteit

Ter Heerdt eerste Nederlandse broederij met geslachtsbepaling in het ei

Ter Heerdt eerste Nederlandse broederij met geslachtsbepaling in het ei

Na Duitsland en Frankrijk begint nu ook Nederland serieus warm te lopen voor de geslachtsbepaling in het ei. Ter Heerdt zal als eerste Nederlandse broederij kuikens aanbieden met geslachtsbepaling in het ei om het doden van haantjes van legrassen direct na uitkomst uit het ei overbodig te maken. Respeggt(loos)? De kostprijs van de geslachtsbepaling in het ei is hoog en het ‘henkuiken’ is hierdoor liefst 5 maal duurder. Om dit ingang te doen vinden wordt de kost voor doorgerekend naar de consument,  die hiervoor een meerprijs van 2 cent per consumptie-ei van deze hennen aangerekend wordt. Om dit te bewerkstellingen is een soort convenant afgesproken tussen broeierij, de aanbieder van de geslachtsbepaling (Seleggt) en de retail  (Jumbo).

Pro dierenwelzijn of pure merchandise?

Ter Heerdt Kuikens & Hennen zal als eerste broederij in Nederland twee technieken aanbieden voor de geslachtsbepaling in het broedei. Enerzijds de Agri Advanced Technologies (AAT) en anderzijds de Seleggt-techniek. In Nederland is Jumbo de eerste retailer die Respeggt-eieren in de schappen legt. Jumbo start met de vrije uitloop eieren. Later volgen ook de biologische eieren onder het Jumbo huismerk. De Respeggt-eieren zijn op dit moment verkrijgbaar bij alle Jumbo supermarkten. Hecht Jumbo nu werkelijk zoveel belang aan dierenwelzijn of is het pure merchandise?

Huidige manier van werken diervriendelijk

Tot op heden worden mannelijke kuikens na het sexen in een 4 minuten durend proces langzaam verdoofd en geëuthanaseerd d.m.v. CO2-gas, dit geheel conform de EU wet- en regelgeving 1099/2009. Deze haankuikens worden vervolgens geconditioneerd en gebruikt als voeding voor reptielen, roofvogels, … voor particulieren en dierentuinen.

Respeggt(loos)? Contra’s

Deze technieken zijn net zoals andere bestaande technieken (INOVO,…) niet 100 % feilloos. Een paar percentages ‘foutmarge’ geeft evenzeer heel wat kuikens die op latere leeftijd nog moeten afgedood worden.

Bovendien begint het hart van een kuiken in de embryonale ontwikkeling rond de 2de dag reeds te kloppen. Op dag 10 in het broedproces is het kuiken al redelijk ver ontwikkeld, indien dan het broedproces wordt beëindigd voor de mannelijke embryo’s, wordt er eveneens een levend organisme afgedood

Daarnaast wordt er jaarlijks in de EU ± 8.000 ton haankuikens afgezet die onder meer wordt gebruikt als voeding voor reptielen, roofvogels, … bij particulieren en dierentuinen. Indien dit wegvalt, zal een gelijkaardig hoeveelheid moeten gecompenseerd worden. Daar kuikens een specifieke lage voedingswaarde hebben, kan deze voedselbron voor andere dieren, niet “zo maar” vervangen worden door andere diersoorten. In eerste instantie zou het wegvallen van kuikens in de Benelux een verhoogde import van 1-dagskuikens uit andere EU-landen met zich mee brengen. Dit houdt dus louter een verschuiving van het probleem in. In een later stadium, indien het aanbod ontoereikend is, is het niet ondenkbaar dat er dan toch andere en juist meer dieren gekweekt worden om als voedseldier gebruikt te worden. Dit “kan” dus net meer dierenleed veroorzaken.

Het opkweken van haankuikens is een optie, maar de veel hogere VC van deze haankuikens van legrassen is een inbreuk op de visie naar een hogere duurzaamheid.

De kostprijs van een kuiken is zo’n 5 keer duurder dan normaal, een kost die de landbouwer zelf niet kan maken, waardoor deze meerkost van deze geslachtsbepaling in het ei moet terugkomen uit de keten. Hiervoor moet er een meerprijs gerekend worden van 2 cent per consumptie-ei om deze kost weg te werken.

Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb/Kiezebrink – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Moederdieren - Broeierij