Actualiteit

Take off van EU campagne 'Onze kip! Kip van hoge kwaliteit met Europese garanties'

Take off van EU campagne 'Onze kip! Kip van hoge kwaliteit met Europese garanties'

Een nieuwe Europese promotiecampagne voor pluimveevlees zal deze maand gelanceerd worden onder de slogan ‘Onze kip! Kip van hoge kwaliteit met Europese garanties’. Hiermee wilt men het bewustzijn van de hoge kwaliteit van Europees pluimveevlees onder consumenten en opinieleiders versterken. De campagne richt zich op het belang van de Europese normen die een hoog niveau van dierenwelzijn, duurzaamheid en voedselveiligheid garanderen.

Dit initiatief is ontstaan uit vijf nationale pluimveeorganisaties uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen en Nederland en hun Europese overkoepelende vereniging Avec in het kader van een tweejarig programma dat door de Europese Commissie financieel wordt ondersteund. Tijdens deze campagne zal er worden ingezoomd op de gunstige voedingswaarde van kip en de talloze manieren waarop kip kan worden bereid.

25,3 kg pluimveevlees

Gemiddeld consumeert elke EU-burger 25,3 kg pluimveevlees per jaar. “Onze producten worden zeer gewaardeerd door EU-burgers en blijft in populariteit groeien. Ons idee is om hen te informeren over de verbeteringen die de sector de afgelopen jaren heeft gerealiseerd”, legt Birthe Steenberg, secretaris-generaal van de Europese organisatie Avec, uit. “De normen in de Europese Unie behoren tot de hoogste ter wereld. Dit wordt gegarandeerd door strikte Europese regelgeving, maar ook door de inspanningen van de sector zelf om de productieomstandigheden op het gebied van duurzame omgang met grondstoffen en dieren continu te verbeteren”.

Tekst: Pluimveevlees – Bron: Pluimveeweb – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen