Actualiteit

Stikstofakkoord blijft sector in onzekerheid dompelen

Stikstofakkoord blijft sector in onzekerheid dompelen

Het stikstofakkoord is een feit - althans voor even - want eigenlijk heeft de regering zich louter tijd gekocht. Het voorstel van Demir werd eigenlijk haast ongewijzigd goedgekeurd op voorwaarde dat vanaf 2025 de vergunningsdrempel van industrie en landbouw gelijkwaardig behandeld worden en extern salderen tot de mogelijkheden zou behoren. Alvorens dit mee opgenomen wordt in het akkoord moet eerst blijken dat deze twee tegemoetkomingen het doel van het stikstofakkoord - een halvering van de ammoniakuitstoot tegen 2030 - niet schaadt. Dat verdict wordt in het najaar verwacht, waarna de rest van het stikstofakkoord – de programmatische aanpak stikstof (PAS) – als decreet ter stemming voorligt in het Vlaams Parlement.       
 

Over de verkiezingen getild

Wie dacht dat het stikstofdossier hiermee van de baan is, heeft verkeerd gedacht. De tegenstellingen tussen CD&V en NVA blijven pertinent aanwezig.

 

N-VA-voorzitter Bart De Wever zei vrijdag in De afspraak al dat hij een rood licht verwacht. Op dat moment verwacht de N-VA dat de trein richting 2030 verder rijdt, zonder extra toegevingen aan CD&V. Dit terwijl CD&V duidelijke taal spreekt, “het akkoord is een en ondeelbaar”, volgens voorzitter Sammy Mahdi. Vlaams Parlementslid Bart Dochy (CD&V) bekrachtigde dit zelfs door te formuleren dat: “Het decreet wordt pas goedgekeurd met het voorstel Brouns voor 2025 erin. Of het wordt niet goedgekeurd”. Het dossier wordt dus zo goed als zeker over de verkiezingen getild.

 

Dat een goedgekeurd stikstofdecreet nog niet voor de eerste maanden is, wordt ook bevestigd op het kabinet van Brouns. De stikstofnota moet eerst worden omgezet in ontwerpen van decreet. Daar moet vervolgens de Raad van State een oordeel over vellen en nadien moeten die ontwerpen naar het Vlaams parlement dat nog amendementen kan indienen. Met het finaliseren van het openbaar onderzoek rond de twee knelpunten tegen dit najaar zal er een uiteindelijke stemming in het Vlaams parlement plaatsvinden.

 

Omzendbrief vervangt ministeriële instructie

 

In tussentijd zou minister Demir de aangepaste vergunningsprincipes uit het stikstofakkoord, behalve wat nog aan openbaar onderzoek wordt onderworpen, via een omzendbrief al ingang laten vinden. Die omzendbrief moet de ministeriële instructie vervangen die nu van kracht is.

 

Wat betreft de andere landen lijkt Vlaanderen nu al wijze lessen getrokken te hebben. Zo is de kritische depositie waarde (KDW) niet langer decretaal verankerd. Dit naar voorbeeld van de situatie in Nederland waar deze verankering tot diverse rechtszaken heeft geleid.

 

Landsbond Pluimvee

 

Danny Coulier, voorzitter van de Landsbond Pluimvee, betreurt de gang van zaken. “Wie gedacht had eindelijk duidelijkheid te krijgen is eraan voor de moeite. De onzekerheid blijft en nogmaals ontbreekt duidelijk toekomstperspectief. De inkt van het akkoord is nog niet droog of de coalitiepartijen kijken al anders aan tegen de overeenkomst. Het staat nu al vast dat stikstof een verkiezingsthema zal worden dat op het scherpst van de snee zal worden gevoerd. Daarnaast kijken wij vol belangstelling naar wat er nu in Nederland gebeurd. Niet alleen wat de stikstofimpasse daar betreft, maar eveneens de verkiezingen vandaag waar de BoerBurgerBeweging volgens de peilingen serieus aan terrein zal winnen”.

 

Stikstofakkoord

 

Het nieuwe stikstofakkoord kunt u hier vinden. Wie inhoudelijke vragen heeft omtrent dit dossier kan deze overmaken aan ons via info@pluimvee.be.

 

Tekst: Pluimvee – Bron: Eigen verslaggeving/Vilt/De Standaard – Foto: Pluimvee

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving , Milieu , Juridisch