Actualiteit

Steven Vervaeke gehuldigd tijdens de Statutaire vergadering van West Vlaanderen

Steven Vervaeke gehuldigd tijdens de Statutaire vergadering van West Vlaanderen

Tijdens de jaarlijkse West-Vlaamse statutaire vergadering, in De Vossenberg te Hooglede werd Steven Vervaeke bedankt voor zijn steun en inzet voor de Landsbond tijdens de vele jaren dat hij deel uitmaakte van het bestuur. Dit zowel voor de provinciale West-Vlaamse vereniging, waar hij zetelde in de Raad van Bestuur, als voor de overkoepelende nationale vereniging waar hij als gecoöpteerd lid zetelde. Steven Vervaeke heeft altijd het belang van een onafhankelijke belangenverdediging hoog in het vaandel gedragen. Daar dit steeds moeilijker te combineren viel met zijn drukke zakelijke en familiale activiteiten had hij te kennen gegeven om niet langer in beide bestuursorganen te zetelen. Met de coöptatie van Delphine Vandaele (onderaan links) in de nationale Raad van Bestuur heeft de Landsbond Pluimvee er alvast een enthousiaste jongedame  gevonden als vervangster van Steven.

Te vinden in: West Vlaanderen