Actualiteit

‘Sommige pluimveehouders zien de ernst van de situatie niet in’

‘Sommige pluimveehouders zien de ernst van de situatie niet in’

De stemming op de virtuele ‘markt’ in Deinze was op zijn zachtst uitgedrukt niet al te rooskleurig. Met een afwaardering van 1 cent tot 0,75 EUR/kg levend gewicht heeft de prijs vooralsnog goed stand gehouden, al zijn de vooruitzichten somber.

Reductie opzet

Op 1 april - helaas geen aprilgrap – werd er vanuit verschillende instanties opgeroepen om de opzet met 25 % te reduceren. De oproep werd over het algemeen goed onthaald en veel pluimveehouders hebben aanpassingen doorgevoerd aan hun opzetplanning. Helaas zijn er toch pluimveehouders die nog niet de ernst van de situatie begrijpen. Ondertussen zijn we drie weken verder en is het besef bij velen steeds sterker dat de opzet drastisch moet gereduceerd worden om een totale impasse te vermijden, zelfs handelaars en slachters scharen zich hierachter.

Overaanbod dreigt

Het overaanbod aan pluimveevlees, vnl. door de immense hoeveelheid pluimveevlees (850.000 ton – vnl. diepvriesfilet) die jaarlijks in de EU wordt geïmporteerd uit derde landen (Brazilië, Thailand,  Oekraïne, …) en de vogelgriepperikelen in Oost-Europa die ervoor zorgen dat pluimveevlees dat normaal bestemd was voor de export naar derde landen alsnog op de Europese markt terecht komt, zorgt voor een immense aanleg van diepvriesstocks in België en in gans Europa.

Sommige slachterijen dreigen er zelfs mee hun activiteiten stil te leggen, dit om te benadrukken dat ze hun geld niet gaan blijven beleggen in het aanleggen van diepvriesstocks. Dit soort dreigementen worden tijdens de prijsonderhandelingen in Deinze steeds vaker op tafel gegooid. Vandaag heeft het meer dan anderhalf uur geduurd om de prijsvoorstellen van – 0,05 om te buigen tot – 0,01!

“Door verschillende organisaties wordt er zowel op nationaal als Europees niveau bekeken of er maatregelen kunnen ingevoerd worden die de impact van de COVID-19 pandemie kunnen beperken. In afwachting van mogelijke maatregelen is het belangrijk om er zelf, als pluimveehouder, ook iets aan te doen. De braadkippensector heeft het geluk om over korte cycli te beschikken waardoor er vlug en efficiënt op het marktgebeuren kan ingespeeld worden. Dit heeft enkel maar effect als iedereen dit collectief doet”, aldus Martijn Chombaere – Beleidsmedewerker bij de Landsbond Pluimvee.

“We zijn er ons ten volle van bewust dat dit ‘pijn’ doet, niet alleen voor de braadkippenhouders, maar voor de ganse keten (vermeerderaars, broeierijen, …). Alleen is het belangrijk om op lange termijn te denken, het is net om erger te voorkomen of hoe iemand het zo mooi verwoorde: 'Tijdelijk minder opzetten beter dan markt die langdurig verziekt is'. Ondertussen zal er getracht worden om te kijken of en hoe dit leed voor de getroffenen verzacht kan worden".

Tekst: Eigen verslaggeving – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen , Moederdieren - Broeierij , SARS-CoV-2