Actualiteit

Richtlijnen pluimveehouder inzake bioveiligheid dienen te allen tijde nageleefd te worden

Richtlijnen pluimveehouder inzake bioveiligheid dienen te allen tijde nageleefd te worden

Virussen, bacteriën, … onzichtbare zaken die wel een serieuze impact kunnen hebben op de gezondheidsstatus van uw bedrijf, wat eveneens resulteert in mindere technische resultaten. Daarom is het cruciaal bioveiligheid hoog in het vaandel te dragen door u als pluimveehouder, maar eveneens erop toe te zien dat derden zich aan de door u opgestelde richtlijnen houden.

Ontsmettingsvoetbad bij het binnenkomen, bedrijfseigen schoeisel aandoen, douchen, bedrijfseigen kleren aandoen, nogmaals verwisselen van schoeisel,… Slechts een fractie van zaken die toegepast worden om de bioveiligheid op een pluimveebedrijf zo hoog mogelijk te houden, zowel voor derden als voor uzelf als pluimveehouder.

Inspecteurs, controleurs, auditors, vang- en laadploegen, dierenartsen, vertegenwoordigers,… dienen zodoende te allen tijde de door de pluimveehouder gekozen bioveiligheidsrichtlijnen – in de mate van redelijkheid - na te leven. Als dat betekent dat er een douche moet gepasseerd worden om de stal in te gaan, dan hoort dat erbij. Voorwaarde is uiteraard wel dat de stal daarop voorzien is (afsluitbaar, gepaste omgevingstemperatuur,…) en de houder het nodige materiaal (handdoek, zeep, …) ter beschikking stelt, alsook dat de houder dezelfde weg volgt om in de stal te gaan, zo niet heeft het hele gebeuren weinig nut.

Indien een derde weigert een redelijke bioveiligheidsrichtlijn na te leven dan hebt u het recht de toegang tot uw bedrijf te ontzeggen. 

Tekst: Eigen verslaggeving – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Dierengezondheid