Actualiteit

Restricties in West-Vlaamse gemeentes langer van kracht door besmetting op Frans kalkoenbedrijf

Restricties in West-Vlaamse gemeentes langer van kracht door besmetting op Frans kalkoenbedrijf

Frankrijk heeft via het Europese waarschuwingssysteem ADIS een nieuwe uitbraak gemeld in het Département du Nord. Ditmaal betreft het om een kalkoenenbedrijf in de beschermingszone rond de uitbraak in Winnezeele. Daar de nieuwe haard dichter bij de grens ligt, verschuift ook de cirkelvormige bewakingszone Winnezeele, die in de provincie West-Vlaanderen is afgebakend, naar het oosten: zie foto (rood = nieuw, blauw = bestaande zones).

Deze nieuwe afbakening heeft directe gevolgen voor 3 nieuwe pluimveehouderijen, die nu  onder de maatregelen van de bewakingszone komen te liggen. Bovendien worden de bedrijven in de al bestaande zone rond de eerdere uitbraken in Winnezeele en Rexpoede (de overlap van de blauwe zone met de rode zone) langer aan de maatregelen onderworpen, aangezien de geplande datum van opheffen van dat stukje van de oude zones normaliter in de tijd verschuift. Er zijn wel geen nieuwe gemeenten betrokken in de verschuiving. In de toegevoegde zone gelden de gebruikelijke maatregelen en derogaties van een bewakingszone.

Voor de bedrijven in de al bestaande zone, die door de afbakening langer onder de maatregelen blijven, wordt in de komende dagen bekeken welke bijkomende derogaties mogelijk zijn. De regelgeving voorziet bepaalde mogelijkheden bij het verlengen van een zone.

Gezien de hoge virusdruk in het noorden van Frankrijk, sluit het FAVV niet uit dat dit scenario van beperkt uitbreiden of moeten verlengen van de zones zich in de komende dagen en weken mogelijk nog zal herhalen.

AI-situatie België en in Europa

Er zijn 2 bijkomende besmettingen met het hoogpathogene H5N1-virus vastgesteld bij wilde vogels in ons land, nl. een torenvalk in Alveringem, in de onmiddellijke omgeving van het besmette bedrijf, en een meeuw in Oostende.

In Italië is de situatie ronduit dramatisch te noemen. Donderdag is er ook in Zuid-Frankrijk, in het gebied waar de foie gras productie gebeurt, een eerste besmetting vastgesteld op een eendenhouderij. Verder zijn er veel bijkomende uitbraken in het VK en in Hongarije. De volledige situatie in de EU kan hier geraadpleegd worden.

Tekst: Pluimvee – Bron en foto’s: FAVV

Te vinden in: Alle categorieën , Dierengezondheid , West Vlaanderen