Actualiteit

Rabobank verwacht dat de vleeskuikenouderdierenstapel met een kwart zal krimpen

Rabobank verwacht dat de vleeskuikenouderdierenstapel met een kwart zal krimpen

De exportprijzen van broedeieren staan al anderhalf jaar onder druk en dat zal vermoedelijk niet zonder gevolgen blijven. Rabobank verwacht dan ook dat de Nederlandse vleeskuikenouderdierenstapel de komende jaren met een kwart zal krimpen.

 

Broedeiermarkt onder druk

 

De omschakeling naar conceptkippen en de gevolgen van de uitbraak van Covid-19 in 2020 hebben de vermeerderingssector in woelige waters doen belanden.

 

Enerzijds heb je de kippenconcepten, zoals het European Chicken Commitment (ECC), die ervoor zorgen dat de vraag naar eendagskuikens daalt door de lagere bezettingsdichtheid per m² en de langere rondeduur. Colruyt lanceerde onlangs nog een persbericht waarin ze stellen dat van hun volledige gamma verse kip, bestemd voor de Colruyt-beenhouwerijen, reeds 50% van het assortiment een dierenwelzijnsniveau heeft dat gelijk is aan, of hoger is dan de ECC-norm. Dit is een trend die dus alleen nog maar zal toenemen. Dergelijke ouderdieren leven bovendien ook  langer en produceren meer broedeieren, waardoor er minder ouderdieren nodig zijn om aan de vraag te voldoen.

 

Anderzijds is er door de wereldwijde uitbraak van corona begin 2020 en de wereldwijde uitbraken van vogelgriep (AI) meer bewustzijnswording ontstaan bij enkele grote broedei-importerende landen zoals Rusland, Saoedi-Arabië en Irak. Deze landen verhogen nu hun zelfvoorzieningsgraad van broedeieren, waardoor de druk op de wereldwijde broedeimarkt toeneemt.

 

Gezien de zelfvoorzieningsgraad van broedeieren meer is dan 100%, is deze sector in grote mate afhankelijk van de export. Als de export onder druk komt te staan, zoals al anderhalf jaar het geval is, zijn lagere prijzen onvermijdelijk.

 

Kwart krimpen

 

„Het gevolg van al deze ontwikkelingen, mede door de stikstofimpasse in Nederland, is dat de Nederlandse vleeskuikenouderdierenstapel zal inkrimpen”, stelt Van den Hurk, sectormanager pluimveehouderij van de Rabobank.. „Wij schatten in dat deze de komende jaren richting 2030 met een kwart krimpt. Een kleinere omvang van de vermeerderingssector brengt kans op herstel en perspectief terug.”

 

Tekst: Pluimvee/Pluimveeweb – Bron: Pluimveeweb – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Moederdieren - Broeierij , Dierengezondheid