Actualiteit

Prijzencommissies van Deinze en Kruisem terug via videoconferentie

Prijzencommissies van Deinze en Kruisem terug via videoconferentie

Sedert half maart konden, omwille van de lock down maatregelen, de prijzencommissies voor eieren (Kruisem) en deze voor pluimvee (Deinze) niet langer fysisch plaatsvinden. Waar de eerste weken het overleg en de afspraken telefonisch verliepen, schakelde de Deinze prijzencommissie snel over op videoconferentie. Met de afbouw van de maatregelen omwille van COVID-19 werd sedert enkele weken terug in het gemeentehuis te Deinze fysisch bijeengekomen, welwiswaar zonder publiek. Maar deze week (29 juli) werd omwille van de verscherpte maatregelen terug overgeschakeld op video conferentie met de leden van de commissie om de prijzen van soepkippen, braadkippen en konijnen vast te leggen. De stad Deinze liet nog de vergadering wel nog toe maar de leden van de commissie wilden geen risico’s nemen om een mogelijke besmetting binnen te brengen in de sector.

 

Wat de Kruisem commissie voor de eierprijzen betreft, het overleg en de vaststelling van de eierprijzen had sedert half maart tot een 5tal weken terug plaats via telefonisch contact. Maar gisteren (28 juni) werd afgesproken om dit in de toekomst eveneens met videoconferentie te organiseren. Wel zal men proberen om minstens éénmaal per maand op een veilige manier een fysische bijeenkomst te organiseren voor de vaststelling van de prijzen.  

 

Tekst: LM - Bron: leden prijzencommissie 

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , SARS-CoV-2