Actualiteit

Prijzencommissie Deinze pessimistisch voor prijsvorming in najaar

Prijzencommissie Deinze pessimistisch voor prijsvorming in najaar

Van onze vertegenwoordigers in de prijzencommissie in Deinze ontvingen we verduidelijking omtrent de prijsvorming van deze week en vooral de signalen die ze opvingen voor komend najaar.

Ondanks de uiterst warme voorgaande week, met geringere aanvoer, kon het prijsniveau onmogelijk gehandhaafd worden. Ook voor de komende weken, zelfs met de verwachte mindere dan voorziene aanvoer zowel in aantallen als kilo’s, zijn de slachters ‘gewoontegetrouw’ pessimistisch. Maar vooral voor komend najaar kregen we negatieve geluiden te horen. Dit volgens de slachters door de afname van de consumptie van vlees en door de toename van de productie.

Daarop werd van onze kant gevraagd om duidelijkheid te scheppen voor de planning naar het najaar toe. We willen als producent immers niet vervallen in prijzen zoals we die gekend hebben eind vorig jaar, waar we 3 maanden aan een stuk (vanaf eind oktober tot eind januari) een prijsval hebben gekend met noteringen onder de 80ct.

Hierop hebben we van de slachters een dreigend antwoord gekregen: "Er moet in het najaar een significant (1/3) minder aanbod komen dan nu het geval is. Wij slachters zullen niet meer bereid zijn om de massaal aangeboden kippen te slachten om te stockeren in koelcellen." Alle aanwezige slachters en een grote handelaar waren hierin unaniem.

Alhoewel we helemaal niet akkoord zijn met de eisen van de slachters, als belangenvereniging vinden wij het onze plicht om onze leden via de nieuwsbrief in te lichten. Een mogelijke tegemoetkoming zou zijn om solidair een langere leegstand tussen de ronden toe te passen, dit in het belang van alle braadkippenhouders.

Landsbondvoorzitter Danny Coulier voegt er aan toe dat zeker een deel van het probleem kan teruggebracht worden tot een toenemend tekort aan slachthaken in ons land.

Tekst: Pluimvee

Te vinden in: Braadkippen