Actualiteit

Poll kuikenkwaliteit brengt verdeeldheid aan het licht

Poll kuikenkwaliteit brengt verdeeldheid aan het licht

De laatste tijd ontving de Landsbond Pluimvee signalen dat de kuikenkwaliteit bij braadkippen erop achteruit ging. Daarop organiseerde de Landsbond in hun nieuwsbrief van vorige week een poll waarbij braadkippenhouders de mogelijkheid hadden een score toe te kennen van hoe ze hun kuikenkwaliteit beoordelen. Ondanks dat het hier om subjectieve resultaten betreft, is vooral de verdeeldheid opvallend.

Uit de poll bleek dat met een mediaan van 7 (gemiddelde 6,19) 50 % van de braadkippenhouders matig tot niet tevreden zijn (< 7) over de kuikenkwaliteit tegenover 50 % (≥ 7) van de braadkippenhouders die wel tevreden zijn. De meeste problemen die zich voordoen situeren zich hoofdzakelijk bij koppels uit geïmporteerde broedeieren.

Pluimveedierenarts Geert Van den Abeele bevestigde dat dit vermoedelijk één van de hoofdredenen is en ziet zelf vooral problemen bij braadkippen waarbij de broedeieren afkomstig waren vanuit Italië en Nederland, al ziet hij geen algemene trend waarbij de kuikenkwaliteit minder zou zijn. Dit ligt in lijn met de bevindingen die kunnen getrokken worden uit de poll. “Dergelijke koppels geven een uitval van 2-3 % in de eerste levensweek, al zijn er koppels waarbij dit heel wat hoger ligt”.

Dergelijke koppels geven onvermijdelijk aanleiding tot een hoger antibioticagebruik, het zou spijtig zijn dat dit de vele inspanningen van de sector om het antibioticagebruik te doen dalen teniet doet. Daarom is het ook belangrijk dat er hogerop in de kolom inspanningen worden gedaan om robuustere kuikens te kunnen afleveren.

Eigen verslaggeving

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen , Moederdieren - Broeierij