Actualiteit

Pluimveevlees zal tegen 2031 bijna de helft van de wereldwijde vleesmarkt vertegenwoordigen

Pluimveevlees zal tegen 2031 bijna de helft van de wereldwijde vleesmarkt vertegenwoordigen

Pluimveevlees zal het komende decennium de snelst groeiende vleessector blijven en tegen 2031 zal het ongeveer 47% van de globale vleesmarkt innemen (OESO/FAO Agricultural Outlook).

 

De langetermijnverschuiving naar pluimveevlees zal zich blijven versterken, mede door een voorkeur voor wit vlees in landen met een hoog inkomen. Dit komt voornamelijk omdat pluimvee wordt gezien als gemakkelijk te bereiden, gezonder en als een betere keuze t.o.v. rood vlees. In midden- en lage-inkomenslanden wordt pluimvee vooral gezien als een goedkoper alternatief voor ander vlees.

 

Als gevolg hiervan wordt voorspeld dat de eiwitbeschikbaarheid van pluimvee tegen 2031 met 16% zal toenemen en tegen die tijd 47% zal uitmaken van de eiwitconsumptie uit vleesbronnen, gevolgd door varkensvlees, schapen en runderen. De consumptie van pluimveevlees zal naar verwachting wereldwijd toenemen tot 154 miljoen ton gedurende de projectieperiode, als gevolg van de belangrijke rol die het speelt in de nationale voeding van verschillende dichtbevolkte ontwikkelingslanden, zoals China, Indonesië, India, Maleisië, Pakistan, Peru, de Filippijnen en Vietnam. In landen met lagere inkomens zal zowel de bevolkingsgroei als de inkomensgroei de algehele consumptie stimuleren, zij het vanaf een veel lager basisniveau per hoofd van de bevolking.

 

Naar verwachting zal China verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de toename van de vleesproductie, gevolgd door de VS, Brazilië en India. Daarentegen wordt verwacht dat de vleesproductie in de Europese Unie tijdens de periode zal dalen als gevolg van stijgende binnenlandse en milieukosten en verminderde exportmogelijkheden.

 

Deze toename van de wereldwijde vleesproductie zal voornamelijk worden beïnvloed door de groei in de pluimveesector, waarbij het aantal pluimvee zal stijgen tot 31 miljard stuks. Als gevolg hiervan zal de uitstoot van broeikasgassen door de vleessector naar verwachting met 9% stijgen in 2031 – minder dan de 15% stijging van de vleesproductie gezien het stijgende aandeel pluimvee en productiviteitsstijgingen die leiden tot een hogere productie van vlees per dier en dus een lagere verhouding van broeikasgasemissies per eenheid vleesoutput. Een belangrijke uitzondering is Afrika, waar de uitstoot met 24% zal stijgen, grotendeels parallel met de stijging van de productie.
 

Tekst: Pluimvee/PoultryWorld – Bron: PoultryWorld – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen