Actualiteit

Overeenkomst burenregeling wijzigen of annuleren voortaan ook via het Mestbankloket

Overeenkomst burenregeling wijzigen of annuleren voortaan ook via het Mestbankloket

Vanaf heden kunnen landbouwers en uitbaters een overeenkomst burenregeling ook online wijzigen of annuleren via het Mestbankloket. Hebt u een volmacht? Lees dan verder hoe u te werk gaat.

Direct aan de slag

Hoe u een overeenkomst burenregeling wijzigt of annuleert via het Mestbankloket, vindt u terug in de handleiding over het wijzigen of annuleren van een overeenkomst burenregeling.

Bij het aanmaken van wijzigingen zijn controles ingebouwd. Daardoor is niet elke wijziging online mogelijk. Stel bijvoorbeeld dat er voor een mestsoort geen geldige mestinhoud is, dan kunt u die mestsoort niet kiezen omdat ze niet toegelaten is.

Binnen welke termijn moet u een wijziging doorgeven?

Het deels of volledig annuleren van een burenregeling kan tot 1 maand na het einde van de periode van de burenregeling. Andere gegevens wijzigen, doet u het best zo snel mogelijk en ten laatste vóór 1 maart van het jaar volgend op het vervoerjaar.

Verandering voor geannuleerde burenregelingen

Als u in het verleden een burenregeling volledig of gedeeltelijk annuleerde, verscheen in het overzicht op het Mestbankloket een nieuwe rij met een negatieve hoeveelheid. Nu er een historiek beschikbaar is, maakt de Mestbank geen extra rij meer aan. De verminderde hoeveelheid wordt nu altijd verrekend in de totalen. Die verrekening heeft de Mestbank al gedaan voor alle burenregelingen die in 2023 zijn geannuleerd. Daardoor ziet u nu altijd de effectieve hoeveelheid van de burenregeling. Voor een geannuleerde burenregeling is dat nul.

Hebt u hierover vragen?

Neem contact op met de Mestbank in uw regio:

  • Regio West (West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen):       
    T 02 543 76 29: kies 1 in het menu, vervoer.west@vlm.be
  • Regio Oost (Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg):    
    T 02 543 76 30: kies 1 in het menu vervoer.oost@vlm.be

Bron: VLM

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving