Actualiteit

Opzet eendagskuikens braad met 25 % reduceren om neerwaartse spiraal te doorbreken

Opzet eendagskuikens braad met 25 % reduceren om neerwaartse spiraal te doorbreken

Een donderslag bij heldere hemel was het niet, al was het ‘weerbericht’ weinig hoopgevend. Vorige week maakten we al melding dat de druk op de uitladers enorm was toegenomen door het wegvallen van de meeste kip aan ‘t spit-kramen, de belangrijkste afzetmarkt voor de uitladers. Door de uitladers zwaarder uit te laden wordt machinaal slachten opnieuw mogelijk, maar komen beide stromen in hetzelfde circuit terecht wat een overaanbod creëert.

Overaanbod

Dit overaanbod aan levende kip drukt de prijs aanzienlijk, in Deinze werd op woensdag 01/04/2020 -10 genoteerd, wat de aankoopprijs doet kelderen naar 0,78 cent. Dit  terwijl de slachthuizen, die een lagere slachtcapaciteit hebben omwille van het naleven van de social distancing-maatregel en het uitvallen van personeelsleden - de gevraagde hoeveelheid niet kan leveren wat de verkoopprijs dan weer doet toenemen.

Opzet drastisch reduceren

Er moet al even in de geschiedenisboeken van de prijzencommissie gedoken worden om een dergelijke prijszetting van -10 cent te vinden. “Een harde noot om te kraken, maar Corona is ondertussen uitgegroeid tot een wereldwijde pandemie die zich overal laat gelden. Het was een utopie te denken dat de pluimveesector hiervan gespaard zou blijven. De coronaperikelen zullen niet direct van de baan zijn, waardoor de situatie voor de volgende weken uiterst onzeker is. Haast over gans de keten is men voorstander om de opzet met 25 %, het uitladen, te reduceren”, aldus Voorzitter van de Landsbond Danny Coulier. “Een advies die pas ten vroegste binnen 9 à 10 weken zijn effect zal hebben. Ingrijpend, maar essentieel om deze crisis het hoofd te bieden. Er mag bovendien niet vergeten worden dat we binnen 10 weken al te maken kunnen hebben met zomerse temperaturen en dat er bovendien 4 dagenweken aankomen. Preventief handelen is hier de boodschap. Bovendien mogen we niet vergeten dat de dreiging van H5N8 – met opnieuw een nieuw geval in Duitsland – ons nog steeds zuur kan opbreken met een zelfvoorzieningsgraad van 241 % (STATBEL)”.

Tekst: Eigen verslaggeving  – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen , Moederdieren - Broeierij , SARS-CoV-2