Actualiteit

Opnieuw een stikstofakkoord, opnieuw meer vragen dan antwoorden

Opnieuw een stikstofakkoord, opnieuw meer vragen dan antwoorden

De krantenkoppen en nieuwsbulletins puilen er sinds dinsdag mee uit, er is een stikstofakkoord. Tot zover de euforie, want met een akkoord dat al voor de derde keer is gesloten, kan de geloofwaardigheid echter in vraag gesteld worden.

 

Dinsdagochtend om 1:45 uur kwam het ‘verlossende’ nieuws via X: "Akkoord bereikt in het stikstofdossier". “Derde keer, goeie keer zou kunnen gesteld worden, al blijven we met dit akkoord toch angstvallig op onze honger zitten”, aldus Delphine Vandaele, ondervoorzitster van de Landsbond Pluimvee.

 

Er zijn verschillende ‘verbeter’punten t.o.v. het vorige akkoord, zo valt de verplichte sluiting van de piekbelasters weg - al is dit vermoedelijk niet meer dan een vergiftigd geschenk daar dit quasi onmogelijk te realiseren is -, wordt de onvergunbaarheidsdrempel geschrapt, worden innovatie en nieuwe technieken centraal gesteld, gaat de stolp eraf in het Turnhouts Vennengebied, wordt het extern salderen opgenomen, is er aandacht voor transitie, worden er gesprekken opgestart met Europa om de specifieke situatie van Vlaanderen aan te kaarten en wordt er een zeker ondersteunend financieel beleid voorzien.

 

“Een hele waslijst aan verbeterpunten in eerste opzicht, echter blijven ze zich baseren op foutieve cijfers en blijven ze werken met theoretische modellering. Sta me dus toe serieuze vraagtekens te plaatsen of dit huidige stikstofakkoord ooit kan vertaald worden naar een juridisch robuust decreet. Want zelfs als dit decreet er zou komen en het juridisch stand zal houden - hiermee zou het het eerste PAS-programma in Europa zijn-, is het nog maar de vraag of en hoe de voorziene versoepelingen effectief op het terrein geïmplementeerd gaan worden. De passende beoordeling om te kunnen vergunnen is daar zo’n voorbeeld van. Als ANB onmogelijk streng alles wil toepassen en Dryade, met subsidie van de overheid, alles aanvecht, dan is vergunnen dankzij een passende beoordeling niets meer dan een dode letter.” Aldus Vandaele.

 

“Tijdens de plenaire vergadering vandaag waren de gesprekken doorspekt van de woorden misschien, mogelijks, eventueel, hopelijk,…  heel veel voorwaardelijkheden dus waarbij de industrie niets in de weg wordt gelegd en landbouw streng wordt aangepakt. Ondanks dat je op voorhand nooit juridische zekerheid hebt, is het met bovengenoemde tekortkomingen nog maar de vraag of dit een stikstofakkoord is of een verkiezingsakkoord. Wij zullen binnen onze organisatie alleszins de teksten van het uiteindelijke decreet grondig uitpluizen, maar voorlopig overheersen twijfel en wantrouwen.”, aldus Vandaele.

 

Tekst: Eigen verslaggeving

Te vinden in: Alle categorieën , Milieu