Actualiteit

Oplossing in de maak voor eieren met vrije-uitloopstatus

Oplossing in de maak voor eieren met vrije-uitloopstatus

De langdurige ophokplicht is voor pluimveehouders met vrije uitloop een streep door de rekening. Gezien vogelgriep een jaarlijks terugkerend gegeven geworden is waarbij de ophokplicht steeds langer en langer duurt, werd de druk uiterst hoog om de problematiek van de 16-weken regeling te hervormen. De Europese Commissie heeft nu bevestigd werk te maken van een oplossing waarbij de eieren alsnog als vrije-uitloopeieren kunnen verhandeld worden, mede door aanhoudende druk van Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V).

 

16-weken regeling

 

Die regeling stelt dat eieren van hennen met vrije uitloop enkel met die benaming in de handel mogen gebracht worden als de toegang van de kippen tot hun uitloop in de openlucht niet langer dan 16 weken is beperkt. Maar door de aanhoudende periodes van vogelgriep wordt de verplichte ophokplicht voor pluimvee steeds langer. Wordt de periode van 16 weken overschreden dan hebben pluimveehouders af te rekenen met een afwaardering van hun eieren naar scharrelei, wat gepaard gaat met een inkomstenderving.Dit treft niet alleen de pluimveehouder met vrije uitloop, door de toename aan scharreleieren die zo ontstaat dreigt bovendien een overaanbod aan reguliere scharreleieren met negatieve gevolgen voor de opbrengstprijzen van de legpluimveehouderij in z’n geheel.

 

Ophokplicht

 

De ophokplicht duurt in België al sinds 15 november 2021, in Nederland al sinds 26 oktober 2021.

 

Oplossing in zicht

 

De Europese Commissie, kondigde als antwoord op de vraag van onder meer Vandenkendelaere, aan om werk te maken van een oplossing tegen eind dit jaar. “Het probleem van de vrije-uitloopeieren is niet nieuw”, aldus Vandenkendelaere. “De periodes van vogelgriep worden steeds langer en komen steeds meer voor, waardoor pluimveehouders steeds vaker de dupe worden van verplichte ophokplicht. Ik ben dan ook blij te horen dat de Commissie tegen eind dit jaar werk wil maken van een oplossing waarbij hun eieren alsnog als vrije-uitloopeieren kunnen verkocht worden, maar dat voor de bioveiligheid tijdelijk geen reële vrije uitloop was. Het probleem duurt al zo lang, de pluimveehouders kunnen geen jaar meer wachten op een oplossing die er zo hopelijk snel komt.”

 

Tekst: Pluimvee – Bron: VILT/Tom Vandenkendelaere – Foto: Shutterstock

 

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Wetgeving