Actualiteit

Ophokplicht niet langer van kracht

Ophokplicht niet langer van kracht

De ophokplicht, als één van de maatregelen in kader van het verhoogd risico voor vogelgriep, werd door minister Clarinval geactiveerd op 15 november 2021. Aan deze maatregel komt aanstaande zaterdag 14 mei een eind. Vanaf dan is het niet langer verplicht om pluimvee op te hokken of af te schermen, ondanks dat het virus endemisch aanwezig blijft in België.

Situatie vogelgriep  

De situatie omtrent vogelgriep is dit jaar anders geëvolueerd dan bij eerdere epizoötieën. Waar bijvoorbeeld in het vogelgriepseizoen 2020-2021 de laatste besmettingen bij wilde vogels dateerden van begin maart 2021, werden er dit seizoen nog tot half april nieuwe besmettingen vastgesteld op verschillende locaties in het land. Ook de beide besmettingen bij pluimvee in maart 2022 waren allebei gelinkt aan besmettingen vanuit wilde vogels. Gezien dezelfde evolutie ook in de buurlanden en elders in Europa is opgemerkt, achten experts het risico erg groot dat het virus endemisch is geworden en dus ook doorheen de zomer zal aanwezig zijn in de wilde vogels.

Ophokplicht vervalt

Ondanks het blijvende risico op besmetting voor pluimvee en hobbypluimvee, is dit risico wel gevoelig minder dan in de afgelopen maanden. Minister Clarinval acht het daarom op advies van het FAVV nuttig om de maatregelen aan te passen, die hij op 15 november 2021 had geactiveerd door het afkondigen van een periode van verhoogd risico voor vogelgriep. Het is vanuit het oogpunt van dierenwelzijn immers niet doenbaar om hobbypluimvee en dieren bestemd voor buitenbeloop blijvend op te hokken.

De aanpassing gaan in op zaterdag 14 mei en betreffen het volgende: 

  • De ophokverplichting wordt opgeheven, zowel voor hobbypluimvee als voor professioneel gehouden pluimvee.
  • Het verplicht binnen drenken van hobbydieren wordt eveneens opgeheven.
  • Het binnen of afgeschermd voederen van alle pluimvee blijft evenwel verplicht.
  • De huidige regeling omtrent het uitladen van slachtpluimvee blijft eveneens behouden. Wel wordt de uitlaadperiode verlengd tot 10 dagen. Dit doet geen afbreuk aan de striktere bioveiligheid die met deze activiteit moet blijven gepaard gaan.

Verhoogd risico blijft van kracht

De periode van verhoogd risico zelf wordt omwille van de blijvende dreiging niet opgeheven., enkel de maatregelen worden aangepast.

Professioneel gehouden pluimvee moet sowieso het ganse jaar door binnen of afgeschermd gevoederd en gedrenkt worden. Evenzeer als het afschermen van professioneel gehouden pluimvee in de hoogrisico gebieden voor vogelgriep, de zgn. gevoelige natuurgebieden, altijd verplicht is, los van enige periode van verhoogd risico. Gezien het blijvende risico voor vogelgriep, roept het FAVV iedereen op om waakzaam te blijven.

Tekst: Pluimvee/FAVV – Bron: FAVV – Foto: Pluimvee

 

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving , Dierengezondheid