Actualiteit

Openbaar onderzoek stikstofakkoord vandaag van start

Openbaar onderzoek stikstofakkoord vandaag van start

Zoals door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir was aangekondigd, gaat het openbaar onderzoek rond de nieuwe stikstofaanpak vandaag, op dinsdag 19 april 2022, van start. Deze nieuwe stikstofregeling moet op termijn de huidige ministeriële stikstofinstructie vervangen.

 

Tijdens dit openbaar onderzoek en de gelijktijdige grensoverschrijdende adviesvraag kunnen alle belanghebbenden (burgers, organisaties, adviesinstanties, besturen) inspreken op het ontwerp-stikstofkader en -plan-MER. De opmerkingen, adviezen en bezwaren worden in overweging genomen bij de goedkeuring van het plan-MER door team Mer en bij de vaststelling van de definitieve PAS door de Vlaamse Regering.

 

Concreet kan elkeen zodoende zijn opmerkingen per e-mail of brief bezorgen aan de colleges van burgemeester en schepenen en dit tot en met 17 juni 2022. Na het openbaar onderzoek bezorgt de gemeente alle inspraakreacties aan het Departement Omgeving. De nodige documenten hiervoor zijn terug te vinden op de website van het departement Omgeving.

 

Tekst: Pluimvee – Bron: Zuhal Demir – Foto: Pluimvee

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving , Juridisch , Onderzoek