Actualiteit

Openbaar onderzoek rond stikstofakkoord start op 19 april

Openbaar onderzoek rond stikstofakkoord start op 19 april

Vanaf 19 april t.e.m. 17 juni loopt er een openbaar onderzoek naar de maatregelen uit het ontwerp-stikstofkader en het bijhorende milieu-effectenrapport. Iedereen krijgt de kans om opmerkingen te geven, die door de gemeentebesturen gebundeld en doorgestuurd zullen worden naar het departement Omgeving. Dat kondigde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) aan.

De stikstofuitstoot in Vlaanderen drastisch verlagen om te voldoen aan de Europese richtlijnen, een vergunningsstop zoals in Nederland te voorkomen en duurzamere landbouw en het leefmilieu terug zuurstof te geven. Daar was het de Vlaamse regering om te doen toen ze in februari een akkoord bereikten over de definitieve Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS) en de daarbij horende bijsturing van het mestbeleid.

Conceptnota PAS

In de conceptnota PAS staan algemene maatregelen opgesomd om de stikstofuitstoot, zowel in de vorm van NOx (stikstofoxide) als van NH3 (ammoniak), sterk te reduceren. Elke maatregel gaat gepaard met een sociaal flankerend beleid. Daarnaast komen er bijkomende maatregelen voor vijf gebieden die sterker lijden onder de stikstofneerslag en een nieuw beoordelingskader voor toekomstige vergunningsaanvragen. Dat laatste zal uiteindelijk de ministeriële stikstofinstructie van Demir vervangen. De regeling voorziet uitzonderingen voor kleinschaligere landbouw en biolandbouwers.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 19 april t.e.m. 17 juni, en de gelijktijdige grensoverschrijdende adviesvraag kunnen alle belanghebbenden (burgers, organisaties, adviesinstanties, besturen) feedback geven op het ontwerp-stikstofkader en het milieueffectenrapport (MER). De opmerkingen, adviezen en bezwaren worden in overweging genomen bij de goedkeuring van het plan-MER en bij de vaststelling van de definitieve PAS door de Vlaamse regering.

“Dit openbaar onderzoek geeft iedereen zijn of haar kans om opmerkingen te formuleren”, aldus omgevingsminister Demir. “In tussentijd zitten we niet stil. De rode bedrijven worden alvast individueel gecontacteerd en alle regelgeving wordt voorbereid. De voorbije maanden ben ik zelf met verschillende landbouwers in gesprek gegaan. Zij zijn vaak geschrokken van de maatregelen die nodig zijn om ons leefmilieu en de gezondheid te beschermen, maar tegelijk begrijpen velen ook dat niets doen geen optie is. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, en in dat bedje wil Vlaanderen niet ziek zijn.”

 

De documenten zullen verschijnen op de website van het departemen Omgeving bij de start van het openbaar onderzoek.      

Tekst: Pluimvee/Vilt – Bron: Vilt – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen , Wetgeving , Milieu , Moederdieren - Broeierij , Onderzoek , West Vlaanderen , Oost Vlaanderen , Antwerpen , Limburg