Actualiteit

Onheldere ABC-notering noteert ondermaats

Onheldere ABC-notering noteert ondermaats

De ABC-notering heeft in de afgelopen periode een remmende werking gehad op de Deinzenotering en is voordelig voor ABC-afnemers. Nu de vertragende werking van de ABC-notering een voordeel zou moeten opleveren voor de producenten, is er van de logische vertragende werking van de ABC-notering plots geen sprake meer. De Landsbond Pluimvee vraagt dan ook consequentheid van die voederleveranciers en slachthuizen die de ABC-prijs bepalen om de rendabiliteit bij de braadkippenhouders te kunnen behouden.

ABC-notering remde Deinzenotering

Sinds oktober 2021 hinkt de ABC-notering steevast achter op de Deinze-notering. Dit resulteerde in het feit dat slachters die op Deinze aankopen meermaals de opmerking maakten dat dit voor hen een concurrentieel nadeel opleverde t.o.v. hun concullega’s die op ABC uitbetalen. Hierdoor werd de stijging in de Deinzenotering afgeremd.

ABC-notering blijft een onhelder gegeven

Het tot stand komen van de ABC-notering blijft een onhelder gegeven, waarbij er geen inspraak is van pluimveehouders – dit in tegenstelling tot de Deinzenotering. In het verleden hebben ze steeds gepretendeerd dat er een formule gehanteerd wordt waarin ondermeer de Deinzeprijs, de voederkosten (retroactief - ten tijde van de opzet -) en de filet-prijs in vervat zijn.

Voordeel van vertragende factor voor pluimveehouder wordt teniet gedaan

In een stijgende of dalende markt is het normaal dat deze notering met een dergelijke formule achter de feiten aanloopt, daar er gewerkt wordt met de voederprijs ten tijde van de opzet. Hierdoor zal de ABC-prijs met stijgende voederkosten pas later doorstijgen – of omgekeerd – bij dalende voederprijzen pas later afnemen in prijszetting. Deze vertragende factor zorgt bij toenemende prijzen voor een voordeel voor de slachthuizen die uitbetalen op ABC. Maar omgekeerd, bij een dalende markt zorgt deze vertragende factor voor een voordeel voor de pluimveehouders.

Opmerkelijk is nu dat deze vertragende factor, nu de dalende voederprijzen een voordeel zouden opleveren voor de pluimveehouders die zich laten uitbetalen via ABC, plots haast verdwenen is. Bij een lichte daling van Deinze, daalt ABC veel sneller dan tijdens de stijgingen... En het wordt zelfs erger. Vorige week daalde ABC ondanks een heel stabiele markt en de duurste voerprijs die ooit in rekening kon worden gebracht, daar ze de voederprijs hanteren van bij de opzet !

ABC-prijs sputtert

De formule van ABC lijkt serieus te haperen. Sinds begin juli is ABC al met 4 cent gedaald. Om dezelfde rendabiliteit te behouden, had de voederprijs van de kippen die vandaag geleverd worden met 26 EUR/ton moeten dalen, wat echter niet het geval was daar de huidige voerprijsdalingen - volgens het ABC-principe - pas gevaloriseerd kunnen worden in september!

Consequentheid gevraagd

“We roepen die voederleveranciers en slachters die de ABC notering samenstellen op om consequent te zijn in het tot stand komen van hun notering zodoende dat onze sector eveneens in deze najaar periode rendabel kan blijven”, aldus Danny Coulier, voorzitter van de Landsbond Pluimvee.

Tekst: Eigen verslaggeving – foto: Shutterstock (ter illustratie)

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen