Actualiteit

Oekraïne wordt rijkelijk beloond voor omzeilen handelsovereenkomst met Europa

Oekraïne wordt rijkelijk beloond voor omzeilen handelsovereenkomst met Europa

Het Europees parlement heeft op dinsdag 26 november een wijziging in de associatieovereenkomst met Oekraïne goedgekeurd die eindelijk een einde maakt aan de ongelimiteerde tariefvrije import van Oekraïense kippenborstfilets waar nog een deel van de vleugel aanhangt. Om dit achterpoortje te dichten moest de Europese Commissie echter op de knieën gaan en een verhoging van de importquota met 50.000 ton toestaan. Indien de Europese raad van Ministers dit voorstel eveneens goedkeurt, is het quotumverhoging een voldongen feit.

Gemengde gevoelens

Door de borstkappen met een stukje vleugel buiten quota om naar de EU te exporteren, steeg die export exponentieel, van 3.700 ton in 2016 tot 55.000 ton vorig jaar. Dat kwam bovenop het overeengekomen quotum van 20.000 ton. Enerzijds is het positief dat het hiaat in de handelsovereenkomst wordt gedicht, anderzijds toont de mate aan verhoging duidelijk aan dat de pluimveesector alweer als pasmunt wordt gebruikt.

Oneerlijke concurrentie

Het is haast wraakroepend te noemen dat Europese landbouwers moeten voldoen aan heel wat dierenwelzijns- en milieuwetgeving die in Oekraïne simpelweg niet van toepassing zijn en dus oneerlijke concurrentie in de hand werken. Daarnaast kan de vraag gesteld worden hoe het komt dat er überhaupt in eerste instantie geen clausule in het handelsakkoord vervat zat die omzeiling van het contingent onmogelijk zou maken.

Tekst: eigen verslaggeving

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen