Actualiteit

Oekraïne stap dichter bij quotumverhoging na goedkeuring Europarlement

Oekraïne stap dichter bij quotumverhoging na goedkeuring Europarlement

De landbouwcommissie in het Europees Parlement heeft met 34 stemmen voor en 9 stemmen tegen de verruiming van het handelsakkoord met Oekraïne goedgekeurd. Hiermee zijn de twee amendementen tegen deze quotumverhoging met 50.000 ton van tafel geveegd en geeft de Europese landbouwcommissie zodoende een gunstig advies voor dit akkoord.

Borstkap met vleugel legt hiaat in eerder handelsakkoord bloot

Door een eerder handelsakkoord beschikte Oekraïne over twee quota’s van 20.000 ton per jaar, daarnaast was er een restcategorie bijgevoegd dat quotumvrij is. De borstfilets, die normaal onder een quotum zouden vallen werden door de aparte versnijdingsvorm die Oekraïne toepast, een borstkap waar een deel van de vleugel nog eraan zit, importvrij afgezet op de Europese markt. In Europa wordt het resterend vleugeldeel vervolgens afgesneden en de filets komen uiteindelijk op de Europese versmarkt terecht waardoor ze in rechtstreekse concurrentie treden met onze eigen filets. Door deze aparte versnijdingsvorm steeg de export naar de Europese Unie onder deze restcategorie exponentieel van 3.700 ton in 2016 tot 55.000 ton vorig jaar.

Landbouwcommissie verleent gunstig advies voor quotumverhoging met Oekraïne

Ondanks dat de vindingrijkheid van Oekraïne om het handelsakkoord door de ‘kipfilet-met-bout’-truc te omzeilen behoorlijk onrechtvaardig aanvoelt, was dit echter volkomen legaal. Om dit achterpoortje te kunnen dichten heeft Oekraïne zijn vel dan ook duur verkocht waardoor er een quotumverhoging van 50.000 ton op is bedongen met de Europese Commissie. Hiertegen kwam er heel wat verzet, maar de twee amendementen tegen deze verhoging werden met 34 tegen 9 met een grote meerderheid verworpen. De landbouwcommissie (AGRI) gaat echter niet over handelsverdragen; dat is binnen het Europarlement de commissie voor internationale handel (INTA). Maar de landbouwcommissie kan die laatste commissie wel een advies geven, en dat is nu gebeurd. Zij adviseert INTA dus om met de wijziging in te stemmen.

Tekst: Pluimvee – Bron: Europees Parlement

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen