Actualiteit

Nog 4 leghennenbedrijven gezocht voor deelname aan LEGLANGER-project

Nog 4 leghennenbedrijven gezocht voor deelname aan LEGLANGER-project

LEGLANGER is een LA-traject waarbij handvaten opgesteld worden voor de pluimveehouders om de legronde op een verantwoorde manier te verlengen tot 100 weken leeftijd (zonder kunstmatige rui). Op die manier wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van een meer duurzame en rendabelere pluimveehouderij. Voor de uitvoering van dit project zal ILVO, de coördinator van dit project, intensief samenwerken met het Proefbedrijf Pluimveehouderij en PEHESTAT als partners.

 

In een eerste fase worden 60 praktijkbedrijven (20 verrijkte kooi, 20 scharrel zonder vrije uitloop en 20 scharrel met vrije uitloop) gedurende één volledige productieronde opgevolgd met als doel de identificatie van knelpunten en risicofactoren bij het langer aanhouden van de hennen. Verderop in het project worden ook de specifieke nutritionele behoeften van oude leghennen onderzocht en wordt er een rekentool ontwikkeld waarmee de optimale vervangleeftijd van leghennen ingeschat kan worden.

 

Voor de eerste fase zijn er reeds 56 deelnemende bedrijven. Het project is nu nog specifiek op zoek naar 3 scharrelbedrijven zonder uitloop en 1 scharrelbedrijf met vrije uitloop.

 

Tijdens de productieronde wordt het bedrijf 7 keer bezocht door de bedrijfsdierenarts en een onderzoeksmedewerker. Hierbij worden verschillende parameters onderzocht: inwendige- en uitwendige eikwaliteit, botkwaliteit, darmgezondheid, conditie van het vederkleed, …

De deelnemende pluimveebedrijven worden vergoed voor de eieren die bij elk bezoek worden geanalyseerd. Ook krijgen ze gedurende de periode van het project gratis de beschikking over een licentie van LayInsight (Porphyrio) voor de betrokken stal. Een volledig anonieme verwerking van de gegevens alsook terugkoppeling van de meetresultaten en de algemene resultaten uit het project naar de pluimveehouder worden verzekerd.

 

Verdere informatie over uw deelname en het project kan u terugvinden in deze informatiebrochure.  Indien u interesse hebt om deel te nemen aan dit project, of indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via sarah.teerlynck@ilvo.vlaanderen.be of via Tommy@pehestat.be.

Te vinden in: Leghennen , Onderzoek