Actualiteit

‘Nieuwe’ naam, nieuw logo, maar nog steeds voor en door pluimvee –en konijnenhouders

‘Nieuwe’ naam, nieuw logo, maar nog steeds voor en door pluimvee –en konijnenhouders

De Vlaamse Bedrijfspluimvee –en Konijnenhouders vzw is oorspronkelijk opgericht in de naoorlogse periode, meer bepaald rond maart ’46 toen er via het Ministerieel Besluit van maart ’46 de pluimveesector voor het eerst gereglementeerd werd. “Doorheen de jaren zijn er veel verschillende benamingen (de Pluimveebond, de Landsbond, Pluimvee, de Landsbond Pluimvee…) gebruikt om toch maar niet de logge officiële benaming te moeten vernoemen. “Daarom vonden we het opportuun om samen met het nieuwe logo ons voortaan enkel nog te profileren met een eenvoudige en duidelijke naam. Mogelijkse verwarring naar externen toe willen we hiermee volledig uitsluiten”, aldus voorzitter Danny Coulier.

De Landsbond Pluimvee vzw, onder deze naam zal de voormalige Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders vzw zijn activiteiten verder zetten waarbij de onafhankelijke werking volledig behouden blijft. “Een onafhankelijke belangenverdedigingsorganisatie voor en door pluimvee –en konijnenhouders waarbij het collectieve belang boven het individuele staat was, is en zal altijd de mindset van onze organisatie blijven”.

De Landsbond Pluimvee is de overkoepelende organisatie boven de provinciale verenigingen van Antwerpen, Limburg en Oost –en West-Vlaanderen. Het vakblad van onze organisatie, ‘Pluimvee’ dat uitgegeven wordt door de Vereniging Voorlichting Pluimveehouders vzw (VVP) blijft zijn naam behouden.

Te vinden in: Alle categorieën , West Vlaanderen , Oost Vlaanderen , Antwerpen , Limburg