Actualiteit

Nieuwe haard van vogelgriep op leghennenbedrijf in Veurne

Nieuwe haard van vogelgriep op leghennenbedrijf in Veurne

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep vastgesteld in Veurne, West-Vlaanderen. Het betreft een leghennenbedrijf dat gelegen is in de 10 km-zone Alveringem. Het bedrijf wordt geruimd en de klassieke beschermingszone (3 km) en bewakingszone (10 km) worden afgebakend.

Deze nieuwe zones overlappen voor een groot stuk met de al bestaande zones in West-Vlaanderen (kaartweergave). Enkel aan de noordelijke zijde wordt er een nieuw stuk bewakingszone toegevoegd. In dit nieuwe deel liggen 7 bijkomende pluimveebedrijven. Zij moeten alle een inventaris overmaken aan de LCE (Inventaris beschermingszoneInventaris bewakingszone).

De maatregelen in de bestaande zones worden uitgebreid naar de nieuwe zones: cf. de beide instructies in bijlage. De derogaties die al van kracht waren, blijven doorlopen en worden ook onmiddellijk van toepassing in het nieuwe deel.

De omzetting van de 3 km-zones Alveringem, Rexpoede en Weelde in bewakingszone gaat zoals gepland door. Vanaf vandaag gelden daar dus de maatregelen van de 10 km-zone.

De nieuwe zones bemoeilijken de organisatie voor de eindscreening in WVL die gepland was voor komende week. De bedrijven die in de nieuwe zones Veurne liggen, worden geschrapt voor deze eindscreening. Zij zullen opgenomen worden in een nieuwe screening die in de tweede helft van januari zal georganiseerd worden voor de zones Veurne.

Bron: FAVV

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Moederdieren - Broeierij , Dierengezondheid