Actualiteit

Nieuwe H5N8-vogelgriepvirusuitbraken na aankoop besmette dieren bij vogelhandelaar uit Menen

Nieuwe H5N8-vogelgriepvirusuitbraken na aankoop besmette dieren bij vogelhandelaar uit Menen

Europese commissie schept duidelijkheid in te nemen maatregelen bij particuliere houders

 

In Chiny, in de provincie Luxemburg, is er een nieuwe besmetting met het hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een particuliere houder. Deze houder heeft eind augustus - via de markt in Aarlen - besmette dieren aangekocht van de vogelhandelaar in Menen waar vorige week het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 is vastgesteld. Een gelijkaardig geval is vastgesteld in het Groothertogdom Luxemburg, het betreft om dieren die gedurende dezelfde marktdag bij dezelfde handelaar zijn aangekocht. De enkele dieren bij de hobbyhouder in Chiny werden geëuthanaseerd. De besmette site wordt opgevolgd, maar anders dan bij eerdere besmettingen bij hobbyhouders worden er geen verdere maatregelen genomen, noch zones afgebakend.

 

Europese Commissie schept duidelijkheid

 

De Europese Commissie heeft op vraag van België en Nederland intussen duidelijk gegeven over de te nemen maatregelen bij besmettingen op hobbyhouderijen met, zoals in dit geval, minder dan 50 dieren. De versoepelingen, die in zo’n geval mogen worden toegepast volgens artikel 23 van verordening 2020/687, kunnen in omstandigheden waarin het risico van verspreiding minimaal is ook slaan op de zones en de maatregelen daarin.
 

Concreet zal het FAVV vanaf heden bij een besmetting van hoogpathogene vogelgriep bij een hobbyhouder met minder dan 50 dieren de maatregelen steeds beperken tot de besmette site zelf, tenzij er indicaties zijn om ook zonale maatregelen te nemen rondom deze site.

 

In het geval van Chiny zijn er voldoende argumenten om geen zones af te bakenen, nl. de situering van de houderij, het kleine aantal dieren en de origine van de besmetting die bekend is. Aangezien het ook hier om een besmetting bij gehouden vogels gaat, verandert de vrije OIE-status voor HPAI bij pluimvee van ons land niet.

 

Tekst: Pluimvee -  Bron: FAVV – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Dierengezondheid