Actualiteit

Nieuwe besmetting bij particulieren zet verdere AI-versoepelingen ‘on hold’

Nieuwe besmetting bij particulieren zet verdere AI-versoepelingen ‘on hold’

Door een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N8 vogelgriepvirus bij een particuliere pluimveehouder in de gemeente Silly, in de provincie Henegouwen, wordt het vervallen van de ophokplicht voor professionele bedrijven voorlopig on hold gezet.

Impact bufferzone beperkt

Het virus werd vermoedelijk geïntroduceerd eind maart, begin april. Wilde vogels zijn een mogelijk bron van besmetting, maar het onderzoek is nog niet afgerond. Al het pluimvee van de particuliere pluimveehouder werd geëuthanaseerd. Zoals gebruikelijk bij een besmetting bij hobbydieren, wordt er rond de besmette site enkel een beperkte bufferzone afgebakend. Door de geïsoleerde ligging van de besmette site omvat die zone enkel de onmiddellijke buren van de houder. Er zijn geen professionele bedrijven in de omgeving. De impact van de maatregelen is daardoor beperkt.

Versoepelingen on hold gezet

Zoals in eerdere berichtgevingen reeds werd aangegeven, worden de algemene voorzorgsmaatregelen voor vogelgriep gefaseerd versoepeld in functie van de epidemiologische toestand. De eerste fase van deze exitstrategie werd op 6 april jl. geactiveerd met het opheffen van de ophokverplichting voor particulier gehouden pluimvee en vogels. Deze nieuwe besmetting betekent niet dat hobbydieren opnieuw moeten opgehokt worden. Ze zet wel een rem op de verdere versoepelingen: de 2de fase van de exitstrategie, die normaliter zou geactiveerd worden op 20 april, wordt voorlopig on hold gezet. Dit betekent onder meer dat professioneel pluimvee verder opgehokt moet worden en dat het uitlaadverbod voor slachtpluimvee behouden blijft. De bestaande derogaties daarop blijven verder gaan. De situatie wordt in de loop van volgende week opnieuw geëvalueerd.

Europese situatie verbeterd stilaan

Elders in de EU verbetert de situatie in wilde vogels stilaan. Het besmette gebied is weliswaar nog steeds hetzelfde, maar het aantal besmettingen bij wilde vogels neemt af. Wat betreft pluimvee, is er de afgelopen weken een erg forse verhoging van het aantal besmettingen vastgesteld in Duitsland, Polen en Tsjechië. De meeste van deze besmettingen zijn secundaire besmettingen door contacten binnen de sector. Ons land ligt nog steeds op de rand van het besmette gebied. De kans dat er ook bij ons nog virus circuleert is dus nog steeds reëel. Waakzaamheid is dus nog steeds geboden.

Tekst: Pluimvee/FAVV – Bron: FAVV – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Dierengezondheid