Actualiteit

Neem Salmonellastalen best 20 dagen voor transport

Neem Salmonellastalen best 20 dagen voor transport

Alvorens dieren te mogen verplaatsten moet er onder meer bepaald worden of deze dieren al dan niet vrij zijn van één van de te bestrijden Salmonella-subtypes Enteritidis en Typhimurium. De pluimveehouder dient hiervoor een Salmonella-uitgangscontrole uit te voeren. Regelmatig komen pluimveehouders in de problemen doordat deze analyse-uitslag niet tijdig gekend is.

Periode tussen staalname en het inzetten van de stalen best zo kort mogelijk houden

Het is cruciaal dat de pluimveehouder zelf of diens dierenarts tijdig de Salmonella-staalnames uitvoeren en de stalen binnenbrengt in het door hem gekozen en geaccrediteerde laboratorium. Indien de stalen worden afgegeven op inzamelpunten is het belangrijk te weten wanneer de koerierdiensten van de betreffende laboratoriums deze daadwerkelijk komen ophalen. Tussen het moment van staalname en het daadwerkelijk inzetten van de stalen gaat er meestal al enige tijd. In functie van het tijdig verkrijgen van de analyse-uitslag is het daarom belangrijk om de stalen ASAP ter beschikking te stellen van het laboratorium die deze analyses zal uitvoeren. In tussentijd dienen de stalen koel (2-8 °C) bewaard te worden. Het opsturen per post blijft steeds enig risico inhouden.

geaccrediteerde laboratorium

Eens in het laboratorium wordt er een bacteriologisch onderzoek uitgevoerd op de binnengebrachte stalen. Dit gebeurt op de dag van ontvangst of daags nadien. Afhankelijk per labo kan de doorlooptijd variëren, al neemt de gemiddelde duur van een onderzoek bij een negatief resultaat ongeveer 3 dagen in beslag, indien het om een positief resultaat betreft moet er een dag extra gerekend worden voor de isolatie en de confirmatie van Salmonella. De stam wordt dan namelijk overgeënt om de dag nadien de groepstypering te kunnen uitvoeren. Er bestaan verschillende groepen, gaande van A t.e.m. E waarbij Salmonella Enteritidis tot groep D behoort, Salmonella Typhimurium tot groep B. De verwerking van de gegevens en het ter beschikking stellen van het beproevingsverslag voor de pluimveehouder gebeurt normaliter op de dag dat de resultaten gekend zijn.

Sciensano

Bij aanwezigheid van Salmonella  moet de geïsoleerde stam  verder getypeerd worden om het serotype  te bepalen. Hiertoe is enkel het nationaal referentielaboratorium Sciensano bevoegd. Er is een koerierdienst die deze positieve stammen elke werkdag ophaalt, echter moet er rekening mee gehouden worden dat deze meestal pas daags nadien opnieuw worden ingezet. De doorlooptijd die in acht moet genomen worden is min. 4 werkdagen. Door weekend- en/of feestdagen wordt de doorlooptijd vaak verlengd, het is belangrijk dit in te calculeren.

Advies

Er kan dus heel wat tijd over gaan tussen het binnenbrengen van de stalen bij het door u gekozen geaccrediteerd laboratorium en het ontvangen van de uiteindelijke uitslag van het referentielaboratorium, zeker indien er zon- en feestdagen in vervat zijn. Daarom wordt er geadviseerd om tijdig, 20 dagen voor de transportdatum, de staalnames uit te voeren en de stalen zo spoedig mogelijk binnen te brengen. Dit aangezien de analyseresultaten drie weken geldig zijn, waarbij er een dag speling wordt voorzien. Zonder uitslag is uitladen of slachten niet mogelijk!

Tekst: Eigen verslaggeving

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Moederdieren - Broeierij