Actualiteit

Nederland zet belangrijke stap richting het grootschalig vaccineren tegen vogelgriep

Nederland zet belangrijke stap richting het grootschalig vaccineren tegen vogelgriep

Het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vaccineert 1.800 eendagskuikens tegen hoogpathogene vogelgriep. Dit kadert in een veldproef bij twee bedrijven. De eerste resultaten worden in het tweede kwartaal van 2024 verwacht en is een belangrijke stap richting het grootschalig vaccineren van pluimvee tegen het vogelgriepvirus.

 

Labo versus stal

 

Bij eerder onderzoek in het laboratorium bij Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) zijn twee vaccins ingezet die effectief zijn tegen verspreiding van het virus. Nu is het belangrijk om deze vaccins ook buiten het labo te testen. Onder praktijkomstandigheden in de pluimveestal kan de effectiviteit van een vaccin anders zijn dan onder gecontroleerde omstandigheden in een laboratorium. In een pluimveestal zijn bijvoorbeeld de huisvesting en het stalklimaat anders, worden de dieren tegen meer ziekten gevaccineerd en zijn er andere kiemen in de stal aanwezig die de effectiviteit van een vaccin zouden kunnen beïnvloeden. Belangrijk is dat de vaccins niet alleen bescherming geven tegen ziekteverschijnselen, maar vooral verspreiding van het vogelgriepvirus tegengaan. Wageningen University & Research (WUR), Royal GD (Gezondheidsdienst voor Dieren) en Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht staan in voor dit praktijkonderzoek.

 

Opschalen

 

Indien de eerste resultaten in het tweede kwartaal van 2024 gunstig zijn, zal het vaccinatieproject opschalen naar meerdere pluimveebedrijven, mits Europese goedkeuring. Hier zal ook aandacht zijn voor de effecten van vaccinatie op de handel in pluimveeproducten en het opzetten van een bewakingsprogramma. Dat bewakingsprogramma is nodig om een eventuele besmetting op een gevaccineerd bedrijf, iets wat ondanks vaccinatie toch zou kunnen gebeuren, zo snel mogelijk op te sporen.

 

Tekst: Pluimveee/VILT – Bron: VILT – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Dierengezondheid , Onderzoek