Actualiteit

Na de vegetariër en de flexitariër, nu de klimatariër

Na de vegetariër en de flexitariër, nu de klimatariër

Op de statutaire vergadering van de provincie Antwerpen was de gekende Nederlandse pluimvee-econoom Peter van Horne uitgenodigd als spreker. Hij schetste er onder andere het toekomstperspectief van de pluimveesector. Verder wierp hij zijn blik op een nieuwe soort consumenten: de klimatariërs. Wat hij hieronder verstaat, eveneens info i.v.m. kostprijs, internationale handel of toekomstverwachtingen, kun je lezen in het meinummer van het vakblad Pluimvee dat eerstdaags zal verschijnen of door hier door te klikken.

Te vinden in: Leghennen , Braadkippen