Actualiteit

Na België stemt ook Nederland toe voor ruiming én vergoeding bij H3N1-besmetting

Na België stemt ook Nederland toe voor ruiming én vergoeding bij H3N1-besmetting

In navolg van België heeft nu eveneens de Nederlands pluimveesector kunnen bekomen dat er bij een H3N1-besmetting een ruiming zal plaats vinden van het besmette bedrijf. Daarnaast zal er een vervoersverbod worden ingesteld en zullen mogelijk andere pluimveebedrijven in dat gebied onderzocht worden op besmetting. De getroffen pluimveehouder waarvan de dieren geruimd zijn, zal een vergoeding ontvangen een vanuit het Dieren Gezondheidsfonds (DGF). Dit heeft de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op 24 augustus besloten. Daar er in Nederland nog geen gevallen bekend zijn van H3N1, speelt hier het issue van retroactivieit niet.

Nederland erkent uitzonderlijke situatie H3N1 en treft maatregelen

Na maanden onderhandelen heeft de Nederlandse pluimveesector uiteindelijk kunnen bekomen dat besmette koppels geruimd zullen worden, met vergoeding vanuit het DGF. In eerste instantie was de minister hier weigerachtig tegen, omwille van het feit dat H3N1 geen bestrijdingsplichtige ziekte is. Na onder meer de onomstotelijke bewijzen van de onderzoeken van de GD heeft het LNV erkend dat het hier betreft om een uitzonderlijke situatie waarbij, gezien de snelle verspreiding van het virus, de mogelijk grote economische impact voor de Nederlandse pluimveesector en daarmee de Nederlandse economie én het besef dat voor een bestrijding instrumenten nodig zijn die alleen de overheid heeft, op 24 augustus besloten dat er bij een uitbraak van H3N1 in Nederland volgende maatregelen zullen gelden:

•             ruiming van besmette bedrijven;

•             instellen vervoersverbod voor pluimvee in een gebied van 1 km rond het besmette bedrijf;

•             eventueel onderzoeken van andere pluimveebedrijven in dat gebied op besmetting.

Het ministerie benadrukt dat het om een zeer uitzonderlijke situatie gaat, waarbij een niet bestrijdingsplichtige ziekte wél de kenmerken vertoond van een bestrijdingsplichtige ziekte. Dit besluit zal dan ook geen voorbeeld zijn voor andere, zeer schadelijke, pluimveeziekten. Iedere ziekte en situatie is specifiek en wordt dus afzonderlijk beoordeeld. In tegenstelling tot België zal deze maatregel zich niet beperken in tijd.

Vergoeding en monitoring

Aanvullend geeft het ministerie aan dat eventuele getroffen pluimveehouders een tegemoetkoming voor schade ontvangen uit het diergezondheidsfonds (DGF). Het ministerie heeft ook besloten de (serologisch) positieve monsters uit de monitoring en early warning vanaf nu niet alleen op H5 en H7 te onderzoeken, maar ook op H3N1.

Tekst: Pluimvee – Bron: AVINED

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Wetgeving , Moederdieren - Broeierij , Laagpathogene aviaire influenza H3N1