Actualiteit

Mestbank verstuurt boetes NER

Mestbank verstuurt boetes NER

De Mestbank heeft deze week naar 820 landbouwers boetes verstuurt die in het productiejaar 2018 meer dieren hebben gehouden dan ze mochten op basis van hun beschikbare nutriëntenemissierechten (NER). Ter vergelijking: vorig jaar werden 996 boetes opgelegd.

De boete bedraagt 1 euro per overschreden NER. Voor de 437 landbouwers die ook in 2015, 2016, 2017 of 2018 een NER-boete kregen, wordt de boete verdubbeld tot 2 euro per overschreden NER. Naast de boetes voor productiejaar 2019, verstuurde de Mestbank ook 354 compensatieberekeningen voor het productiejaar 2018-2019. 277 landbouwers hebben hun NER-overschrijding van 2018 volledig gecompenseerd in 2019 waardoor hun boete voor productiejaar 2018 vervalt. De overige 77 landbouwers die hun overschrijding van 2018 niet (volledig) hebben gecompenseerd, krijgen een nieuwe boete over de twee productiejaren 2018 en 2019 heen. Die bedraagt 2 euro per overschreden NER.

Landbouwers die hun NER hebben overschreden in 2019, kunnen dat in 2020 compenseren. Via het rekenprogramma BASsistent NER-boete 2019 en compensatie op de website van de VLM, kunnen de landbouwers zelf hun overschrijding berekenen en uitzoeken of de compensatieregeling in hun voordeel is. Wie al compensatie heeft aangevraagd voor productiejaar 2018, kan geen compensatie meer vragen voor productiejaar 2019.

Landbouwers die willen gebruikmaken van de compensatieregeling, moeten hun aanvraag binnen de dertig kalenderdagen na verzending van de boete, aangetekend versturen t.a.v. het afdelingshoofd van de Mestbank, de heer Bart De Schutter, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Wegens de corona-omstandigheden kan dit verzoek ook uitzonderlijk via e-mail bezorgd worden aan mestbank.dienstFDB@vlm.be. De ontvangstmelding bewaren als bewijs voor indiening is hierbij aangeraden.

Op dezelfde manier kunnen landbouwers kwijtschelding, vermindering, uitstel of spreiding van betaling van de administratieve geldboete vragen.

Tekst: Pluimvee/VLM – Bron: VLM – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Milieu