Actualiteit

Medisch afval vanop het pluimveebedrijf op een verantwoorde manier verwerken

Medisch afval vanop het pluimveebedrijf op een verantwoorde manier verwerken

Diergezondheid staat centraal bij de pluimveehouder. Om dit te realiseren moet er ten gepaste tijde ondersteunende of indien nodig medische behandelingen toegepast worden. Onontkomelijk hierbij ontstaat een afvalstroom - lege verpakkingen - die zich veel te frequent opstapelen op het pluimveebedrijf of incorrect worden afgezet. De vraag rijst dan bij veel pluimveehouders hoe ze dit dan wel op een correcte manier kunnen verwerken? Het gaat immers vaak om speciale categorieën van afval zoals: zakken waar antibiotica heeft ingezeten, flacons waar levende entstof in aanwezig was, … Logischerwijs kunnen deze niet zomaar met het normaal huisvuil meegegeven worden of via het containerpark worden afgezet, wat trouwens wettelijk verboden is.

 

Vandaag de dag kan de vooruitstrevende pluimveesector het zich zeker niet permitteren om negatief in het nieuws te komen met nieuwsartikelen rond milieuvervuiling. Vanuit de bevoegde instanties worden er bovendien regelmatig controles uitgevoerd om na te gaan of het afvalbeleid bij de pluimveehouder wel correct verloopt. Pluimveehouders zijn zelf verantwoordelijk om het ontstane medisch afval op een correcte, legale en ecologische verantwoorde manier te verwerken.

Lege verpakkingen en (on)gebruikte vervallen medicatie/entstoffenflacons behoren tot het risicohoudend medisch afval (RMA). Indien het louter en alleen om de verpakkingen betreft, zonder inhoud, valt dit medisch afval onder de Euralcode 18 02 02* (afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen). Wanneer er eveneens restanten aanwezig zijn valt het medisch afval onder de Euralcode 18 02 08 (niet onder 18 02 07 vallende geneesmiddelen).

Lege verpakkingen en (on)gebruikte vervallen medicatie/entstoffenflacons kunnen tijdelijk opgeslaan worden in een daartoe geschikt stockagerecipïent (bv. gelabelde afvalzak (afbeelding blauwe afvalzak)). Na ophaling wordt dit afval door een gespecialiseerde firma (bv. Vanheede) verder gesorteerd en verwerkt volgens de wettelijke normen eigen aan elke Euralcode. De pluimveehouder dient over attesten te beschikken hiervan om voor te kunnen leggen bij controle. Sommige dierenartsenpraktijken ontlasten hun pluimveehouders door een terugname van de afvalstroom zelf te organiseren. Bij verdere vragen neemt u best contact op met uw bedrijfsdierenarts.

Tekst: Joris-Pieter De Gussem (Degudap) – Beeld: Shutterstock
            Martijn Chombaere

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving , Milieu , Dierengezondheid