Actualiteit

LPAI H3-besmette bedrijven gaan over tot ruimen

LPAI H3-besmette bedrijven gaan over tot ruimen

Sinds vorige week donderdag 11 juli 2019 is eindelijk het KB betreffende de bestrijding van influenza van het type H3 bij pluimvee van kracht waardoor besmette bedrijven verplicht geruimd moeten worden. De sector hoopt hiermee een einde te kunnen bewerkstelligen van de verspreiding van het virus, waarbij het aantal besmette bedrijven ondertussen is opgelopen tot 81.

Wettelijke termijn onder druk

In het KB werd er een onderscheid gemaakt tussen bedrijven waarbij de besmetting is vastgesteld voor publicatie en voor bedrijven waarbij de besmetting werd vastgesteld na publicatie van het KB. Bij bedrijven waarbij de besmetting werd vastgesteld na publicatie en mits klinische symptomen, worden de dieren binnen een termijn van 14 dagen geruimd. Bij de bedrijven waarbij de besmetting is vastgesteld voor publicatie dient dit te gebeuren binnen de 21 dagen, waarbij de overheid maximaal wilt inzetten om de dieren te laten slachten, met uitzondering van dieren die klinische symptomen vertonen of te klein zijn. Door de verlofregeling van enkele slachterijen leek in eerste instantie die termijn van 21 dagen in het gedrang te komen, al zou normaal nu alles binnen de vooropgestelde wettelijke termijn moeten kunnen afgedood worden.

Sector stuurt aan op screening

Nu de ruimingsmaatregelen in voege zijn hecht de sector, met oog op herbevolking, veel belang aan een algemene screening in het besmette gebied. Dit om bedrijven te kunnen opsporen waar het virus latent aanwezig is om enerzijds de kans op herintroductie van het H3-virus in de leg- en vermeerderingssector tot een minimum te herleiden en anderzijds om het virulenter worden van het virus voor braadkippen en opfokpoeljen tegen te gaan. Hiertoe hoopt de sector binnenkort een consensus te bekomen.

Tekst: Eigen verslaggeving

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Moederdieren - Broeierij , Laagpathogene aviaire influenza H3N1