Actualiteit

Lincospectinegebruik aan banden gelegd

Lincospectinegebruik aan banden gelegd

Vanaf 28 januari treedt de nieuwe EU-verordening 2019/6 van kracht. Door deze verordening  wordt elk preventief gebruik van antibiotica aan banden gelegd. Het routinematige profylactisch inzetten van Lincospectine, een antibiotica dat soms gebruikt wordt bij de opstart van een toom, zal niet langer kunnen toegepast worden.         

 

De molecule op zichzelf wordt dus niet verboden, wel het preventief inzetten van Lincospectine (2de keus antibiotica) ter preventie van enterococcen. Alvorens het inzetten van dit antibiotica zal er door middel van bacteriologie en een antibiogram moeten kunnen aangetoond worden dat de kiem uitsluitend gevoelig is voor Lincospectine (2de keus). Als de kiem echter ook gevoelig is aan een eerste keus antibiotica, moeten deze als eerste ingezet worden. Er is geen vrije keuze wat de volgorde betreft.

 

Er zijn eerste keus, tweede keus en derde keus (bv. Baytril) antibiotica. Bij gevoeligheid aan een kiem moeten dus eerst de eerste keus AB ingezet worden, vervolgens pas de tweede keus AB en slechts als alle andere middelen waarvoor de kiem gevoelig is niet afdoende zijn, mag er overgeschakeld worden naar een derde keus AB. Het gebruik van Lincospectine zal pas worden toegestaan op een volgende ronde indien er gedocumenteerd kan worden dat alle overige technieken gebruikt om enterococcen te voorkomen (waaronder waterbehandelingen, farmhatching, … ) geen afdoend resultaat gaven.

 

Geert Van Den Abeele, pluimveedierenarts en provinciaal voorzitter van de Landsbond Pluimvee Antwerpen gelooft in de haalbaarheid van deze uitdaging, al zal het geen evidentie worden. “In Nederland heb ik deze transitie al meegemaakt en daar is het volledige gebruik van Lincospectine zelfs verboden. Daar is dit minder problematisch gezien het groter aandeel traaggroeiende rassen, wat niet wilt zeggen dat dit niet zichtbaar is in de technische resultaten. Zo is er vaak een hogere afkeur, hogere VC, lagere groei, … wat de rendabiliteit natuurlijk niet ten goede komt. In Nederland selecteren ze echter veel sterker in de eerste levensweek om de gevolgen wat te drukken.”

 

In ons vakblad Pluimvee van januari staat er een uitgebreider artikel over de opstart zonder lincospectine.

 

Tekst: Eigen verslaggeving – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Wetgeving , Moederdieren - Broeierij , Dierengezondheid , Antwerpen