Actualiteit

Lichte daling van de veevoederproductie in 2019, pluimveevoeder daalt sterk

Lichte daling van de veevoederproductie in 2019, pluimveevoeder daalt sterk

Jaarlijks publiceert de Belgian Feed Association (BFA), voorheen gekend onder de benaming BEMEFA, haar statistisch jaarverslag met data van de Belgische diervoederproductie. Met 120 leden vertegenwoordigt BFA 90% van de geproduceerde voeders is ons land waardoor de data zowel een representatief beeld, als trends ten opzichte van de vorige jaren weergeven.

Minder pluimveevoeder

De totale productie van veevoeder is in vergelijking met 2018 met bijna 3% afgenomen. Wat pluimveevoeder zelf betreft werd er in 2019 1 220.607 ton pluimveevoeder geproduceerd door 51 Belgische BFA-leden of 18% van de totale veevoederproductie. In vergelijking met 2018 is de daling zeer aanzienlijk, namelijk 150.000 ton of 12%. Het probleem met AI (H3N1)) dat voornamelijk de moederdieren en legkippensector trof is hier de reden. 

Braadkippen nemen het leeuwenaandeel van het pluimveevoeder in met een totaal aandeel van bijna 60%. Een niet onbelangrijk deel van het braadkippenvoeder wordt ook uitgevoerd (voornamelijk naar Frankrijk).

De legkippenvoeders nemen zowat 25% van het geproduceerde volume in terwijl opfok- en foktoomvoeder respectievelijk voor 5,3% en 6,9% instaan. Een uitgebreid verslag kunt u erop nalezen in het juli nummer van Pluimvee.

Tekst: LM – Bron: BFA – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Moederdieren - Broeierij