Actualiteit

Legsector opgeschrikt door twee recente branden

Legsector opgeschrikt door twee recente branden

Nauwelijks een goede week na een zware stalbrand op een legkippenbedrijf te Aalter, werd op 1 juli te Merksplas het bedrijf Van Dun zwaar getroffen. Op beide legbedrijven ging één stal volledig in de vlammen op terwijl gelukkig andere stallen of gebouwen door de brandweer gevrijwaard konden worden.

Te Aalter vatte de stal s ‘nachts vuur waarin op dat ogenblik 29.000 legkippen aanwezig waren. Overgang van het vuur naar de 2de nabijgelegen stal kon door het ingrijpen van de brandweer verhinderd worden. Maar de stal, inboedel en kippen zijn jammer genoeg volledig verloren. Het onderzoek naar wat de mogelijke oorzaak van de brand zou kunnen zijn is lopende, maar een defect aan de elektrische installatie wordt niet uitgesloten.

Te Merksplas werd de brand kort na de middag opgemerkt. De uitslaande brand ging met een grote rookontwikkeling gepaard. Gezien de stallen vrij recent gerenoveerd waren (2010) bleek de vrees voor o.a. asbestverspreiding ongegrond. Eén stal met binneninstallatie en dieren (40.000) is volledig vernield, maar de brandweer slaagde erin de 2de aanpalende stal te vrijwaren.  De getroffen stal was bevolkt met jonge legkippen (24 weken) en gehuisvest op kleinvolières.

Ook hier is oorzaak nog niet met zekerheid gekend. Wel gaf de brandweer mee dat: “Het vuur is vooraan in de stal ontstaan en heeft zich dan naar de achterkant van de stal verspreid”. Dit wordt bevestigd door medevennoot Inge Van Dun, die twee mogelijke vermoedens opsomt. “De omvormers van onze zonnepanelen zijn in het werkhuis, vooraan de stal, geïnstalleerd. Maar eveneens de compressor voor de bediening van de egg-savers bevond zich in deze ruimte”.

Bemerk dat dit bedrijf een 10-tal jaar geleden ook met deze rampspoed geconfronteerd werd, in hun 2de locatie, en een ganse stal in de vlammen opging. Vandaar dat Inge Van Dun, als ervaringsdeskundige, pluimveehouders op het hart drukt om te zorgen voor een sluitende verzekering. Ze maakt zich echt wel zorgen of en hoe ze dit bedrijf terug kan opbouwen. Vooral de vergunning - in de huidige zeer moeilijke context - baart haar grote zorgen.            

Tekst:  Pluimvee (LM) - Bron: eigen verslaggeving en Het Laatste NieuwsBeeld: Ter illustratie

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Oost Vlaanderen , Antwerpen