Actualiteit

Landsbond Pluimvee zet juridische stappen tegen ministerieel besluit inzake minimumvoorschriften voor kalkoenen

Landsbond Pluimvee zet juridische stappen tegen ministerieel besluit inzake minimumvoorschriften voor kalkoenen

De Landsbond Pluimvee heeft via hun advocaat, na overleg met de Vlaamse kalkoenhouders, een verzoekschrift neergelegd bij de Raad van State tot vernietiging van het ministerieel besluit van 22 december 2023 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de minimumvoorschriften voor de bescherming van kalkoenen.

 

Op 22 december 2023 heeft de Vlaamse Regering een ministerieel besluit goedgekeurd met betrekking tot de vaststelling van de minimumvoorschriften voor de bescherming van kalkoenen. “Onze organisatie heeft altijd de gewoonte gehad om in overleg tot een consensus te komen, maar bij het tot stand komen van dit besluit zijn noch wij, noch de kalkoenhouders zelf, ooit betrokken geweest”, aldus Chris Dhondt, voorzitter van de Landsbond Pluimvee. “Bovendien is dit besluit nefast voor heel wat zaken, alsook – hoe contradictorisch het mag klinken – voor wat het  dierenwelzijn zelf betreft”.

 

Het besluit voorziet maatregelen die het welzijn van de dieren voor ogen zou moeten houden. Uit de genomen maatregelen blijkt echter, vele zijn zelfs niet eens wetenschappelijk onderbouwd, dat er gehandeld is met onvoldoende kennis van zaken. Zelfs in die mate dat bepaalde maatregelen juist een negatieve impact zouden hebben op vlak van dierenwelzijn. Dat noch onze organisatie, noch een kalkoenhouder, betrokken is geweest bij het tot stand komen van dit besluit, vinden we echt onbegrijpelijk. Terwijl het net de kalkoenhouder zelf is die het gelag zal moeten betalen. Alsof een elektriciteitsfirma plots haar boekhoudster stuurt om bij u thuis de elektriciteit te installeren in uw nieuwbouwwoning. Zelfs een advies met betrekking tot het ontwerp van besluit door de SALV (Strategische Adviesraad Landbouw – Visserij) op 8 december 2023 hebben ze naast zich neergelegd.

 

Bovendien hebben verschillende maatregelen ook financiële en onwerkbare consequenties. De Vlaamse kalkoensector telt slechts 28 professionele bedrijven, voornamelijk gelegen in West-Vlaanderen en is in grote mate afhankelijk van naburige landen voor zijn voortbestaan.

Doordat de Vlaamse regelgever zich strenger opstelt dan de buitenlandse EU-lidstaten - zoals Nederland, Duitsland en Denemarken welke ook kalkoenhouderijen kennen, en vanzelfsprekend vele malen strenger is dan de rest van de wereld - wordt er gevreesd dat de Vlaamse sector zal uitdoven. Indien dit besluit niet vernietigd wordt, zal er enkel een verschuiving van de productie naar het buitenland zijn. “Wat hebben we dan gewonnen op vlak van dierenwelzijn, duurzaamheid en economie? Arm Vlaanderen.”

 

Bovendien heeft de Europese Commissie recentelijk aan de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) de opdracht gegeven om tegen 31 december 2025 een technisch rapport en wetenschappelijk standpunt op te maken met betrekking tot het welzijn van kalkoenen in de veehouderij, een basis waarop de Europese Commissie dan geharmoniseerde wetsvoorstellen zal kunnen opmaken. Als we dierenwelzijn echt naar een hoger niveau willen tillen is het cruciaal dat we eindelijk eens een gelijk Europees speelveld creëren en de import van producten die hieraan niet voldoen bannen.

 

Tekst: Eigen verslaggeving – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving , Juridisch