Actualiteit

Landsbond Pluimvee vraagt derogatie aan voor mesttransport uit bewakingszone

Landsbond Pluimvee vraagt derogatie aan voor mesttransport uit bewakingszone

De Landsbond Pluimvee heeft een schrijven gericht aan federaal minister van landbouw Clarinval en aan het FAVV om een derogatie toe te kennen voor het mesttransport uit een bewakingszone. De huidige situatie zorgt namelijk voor ongunstige sanitaire omstandigheden met veel onbegrip vanuit de getroffen bedrijven.

 

De Landsbond Pluimvee vzw heeft federaal minister van landbouw Clarinval en het FAVV verzocht om een derogatie toe te kennen voor mest uit een bewakingszone en zodoende een gelijkschakeling te bekomen voor het transport van eieren en slachtrijp pluimvee, waarvoor er reeds derogaties voorhanden zijn. Het toekennen van deze derogatie zou een verbetering bewerkstelligen van de sanitaire toestand op de pluimveebedrijven.

 

“Deze vraag tot het toekennen van een derogatie is gestoeld op het gegeven dat in de huidige situatie de mest in de 10 km zone langdurig aanwezig blijft, waardoor het onmogelijk is om de stallen en de ruimtes rondom afdoende te reinigen en te ontsmetten. Met name braadkippenhouders hebben, daar dit niet relevant is, niet geïnvesteerd in een behoorlijke mestopslag waardoor de mest op dergelijke bedrijven in de bewakingszone à l’improviste wordt gestockeerd voor de staldeur of in de nabije omgeving van de stal”, aldus Chris Dhondt, voorzitter van de Landsbond Pluimvee.

 

“Dit druist niet enkel in tegen de milieuwetgeving, dit heeft ook zijn weerslag op het volgend lot pluimvee. Op het ogenblik dat de nieuwe eendagskuikens/poeljen het bedrijf herbevolken, dienen externen (broeierijen, dierenartsen,…) haast door de gestapelde mest te rijden om tot aan het bedrijfsgebouw te komen. Ongeveer gelijktijdig, maar waarschijnlijk pas enkele dagen later, wanneer de mestvervoerders de tijd en de capaciteit vinden, zal de opgespaarde mest in de regio kunnen opgehaald worden. Het ophalen van deze mest zorgt onvermijdelijk voor een zekere stofproductie/vervuiling van de omgeving waardoor ziektekiemen van bacteriële en virale aard zich opnieuw in de omgeving kunnen verspreiden wat nefast is voor pas opgezette kuikens op poeljen die reeds een mindere immuniteit hebben.”

 

Daarom verzoekt de Landsbond Pluimvee, mits strikte voorwaarden, dat minister Clarinval in overleg met het FAVV een derogatie toekent voor het transport van mest uit een bewakingszone - zoals reeds voorhanden is voor eieren en slachtrijp pluimvee – ter verbetering van de sanitaire toestand op de bedrijven binnen een bewakingszone.

 

Tekst: Eigen verslaggeving – Foto: Pluimvee

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Wetgeving , Moederdieren - Broeierij , Dierengezondheid