Actualiteit

Landsbond Pluimvee hekelt éénzijdige verhoging bijdrage BFA-fonds voor Salmonella positieve braadkippen

Landsbond Pluimvee hekelt éénzijdige verhoging bijdrage BFA-fonds voor Salmonella positieve braadkippen

Machtsmisbruik, onverantwoordelijk en respectloos… beter kan de impressie niet omschreven worden nadat kortelings voor Nieuwjaar de mengvoederorganisatie BFA meldde dat de slachthuizen eenzijdig beslist hebben om de afwaardering van Salmonella positieve braadkippen (SE/ST) met 10 cent te verhogen, van 0,35 EUR/kg naar 0,45 EUR/kg. De impact op het Salmonella interventiefonds is hiermee aanzienlijk. In 2018 zou een dergelijke afwaardering een kostenverhoging met zich meegebracht hebben voor het fonds van 182.500 EUR.

Bijdrageverhoging

Door de verhoging van de afwaardering heeft BFA éénzijdig beslist om een bijdrageverhoging door te voeren van 2,5 EUR/1000 kippen naar 3,5 EUR/1000 kippen om de balans van het Salmonella interventiefonds in evenwicht te houden. Een verhoging van 40 %, wat neerkomt voor een bedrijf met 100.000 braadkippen op een verhoging van 700 EUR/jaar, van 1750 EUR naar 2450 EUR.

Schadekilo’s reduceren essentieel

De Landsbond Pluimvee stuurt al geruime tijd aan op een gezamenlijk overleg met alle betrokken partijen en het implementeren van maatregelen om het aantal schadekilo’s te reduceren. Dit om het fonds betaalbaar houden zonder verhogingen van de bijdrage aan producentenkant, maar hier werd geen gehoor aan gegeven. Vooral de manier waarop de verhoging doorgevoerd werd stoot ons tegen de borst. Zeker nu de gemiddelde toomgroottes en het aantal schadekilo’s blijven toenemen. Ten opzichte van 2015 steeg het schadegewicht met 99,20 % in 2018, wat een toename in de uitbetaling impliceerde van 425 %. Deze impressionante stijging is onder meer te wijten door het feit dat de slachthuizen reeds in april 2017 een aanpassing hebben doorgevoerd, toen steeg de afwaardering van 0,10 EUR/kg naar 0,35 EUR/kg.

Slachthuizen en veevoederbedrijven gaan niet vrijuit

Slachters en de mengvoederindustrie hebben zeker een gedeelde verantwoordelijkheid. Uit onderzoek komt duidelijk naar voor dat zowel kratten, containers alsook de grondstoffen een potentiële bron van Salmonella contaminatie zijn voor onze bedrijven. Bovendien gebeurt de prijsreductie voor elke toom die positief test op Salmonella (SE/ST) via ingangs- of uitgangscontrole en niet meer op basis van positieve nekvellen in het slachthuis. Hierdoor afwaarderen slachthuizen mogelijks tomen waarvan het vlees wel nog in het normale circuit kan gebruikt worden indien nekvellen een negatief resultaat geven. Het lijkt ons dan ook een evidentie dat die sectoren - slachters en de mengvoederindustrie - bijdragen in het fonds. Het is volledig van de pot gerukt als die sectoren daar bovenop nu nog eens beslissen om de bijdrage, waarin ze zelf niet meebetalen maar volledig steunt op de financiering van pluimveehouders en broeierijen, eenzijdig op te trekken.

Beheer van het fonds

Het wordt haast helemaal ridicuul wetende dat BFA, de beheerder van het Salmonella interventiefonds, jaarlijks meer dan 27.000 EUR uit het fonds haalt voor hun werkingskosten. Bovendien is er een gebrekkig transparantie over de behandeling van de schadedossiers. Meermaals hebben we ons ongenoegen geuit, eveneens naar de raad van bestuur van BFA - onder het huidige voorzitterschap  van de Boerenbond -, maar dit zonder gevolg.

Gedeelde smart is halve smart

Daarnaast moet in het achterhoofd gehouden worden dat ongeveer 70 % van de braadkippen verzekerd zijn via het BFA-fonds, wat concludeert dat er ook nog andere oplossingen zijn die overwogen kunnen worden. In afwachting van de acties van de andere partijen raden we concreet aan om, als straks de voederleverancier langskomt op de koffie, dit zeker ter sprake te brengen en de helft van de factuur te verrekenen in de prijsonderhandelingen over het voeder.

Tekst: Eigen verslaggeving

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Dierengezondheid