Actualiteit

Laat ons niet stikken in uw stikstofbeleid!

Laat ons niet stikken in uw stikstofbeleid!

Nu de onderhandelingen over het stikstofdossier de laatste rechte lijn ingaan voerde de Landsbond Pluimvee met een 50-tal pluimveehouders actie aan de kabinetten van zowel minister Demir als minister Crevits.  Beide ministers ontvingen een beperkte delegatie op hun kabinet waar voorzitter Danny Coulier, ondervoorzitter Delphine Vandaele en beleidsmedewerker Martijn Chombaere ruim de tijd kregen om de bekommernissen van de sector over te maken.

Op een ludieke manier werd de precaire en onzekere situatie waarin veel bedrijven momenteel verkeren gevisualiseerd. De ministers mochten draaien aan het rad van de landbouw Anno 2021 met 6 mogelijkheden.  Als landbouwers - en zeker veehouders - draaien aan het rad van hun toekomst dan worden ze geconfronteerd met de geweigerde vergunningen (1), framing (2), een scheefgegroeide margeverdeling (3), de afbouw van de veestapel (4) of oneerlijke import (5). Dit zijn de onvermijdelijke mogelijkheden waarop ze terecht kunnen komen. Want het enige positieve aspect op het rad, namelijk toekomstperspectief en rechtszekerheid, is niet langer gewaarborgd, want dit vak bevat geen stoppunt. Dit is hoe landbouwers zich voelen de dag van vandaag, een eindeloos ronddraaiend wiel met enkel negatieve issues, waarbij de enige positieve uitkomst, hun toekomst, steeds meer een illusie dreigt te worden. 

Voorzitter Danny Coulier drong daarom sterk aan om op korte termijn aan de grote onzekerheid, waar (pluimvee)bedrijven momenteel in verkeren, een halt toe te roepen. Minister Demir antwoordde dat zowel de Vlaamse regering als zijzelf voor het einde van het jaar wel degelijk de intentie hebben om het definitieve PAS kader vast te leggen. Maar zowel zijzelf als minister Crevits legden er de nadruk op dat de degelijkheid van het kader primeert boven tijdsdruk, daar rechtsonzekerheid het laatste is wat beide partijen naar de toekomst nog willen.

Verder werd bij beide ministers aangedrongen om met meer overleg met de sector het stikstofkader uit te tekenen. “Als pluimveesector zijn wij er van overtuigd dat door o.a. technologische innovaties, natuurlijke afvloei evenals toekomstige productiemethodes (ECC kippen) de gevraagde N-depositie kunnen terugdringen zonder opgelegde inkrimping van de veestapel”, aldus de Landsbond Pluimvee.

Beide ministers namen ruim de tijd en nota van onze bekommernissen en vragen, maar ook om de aangereikte oplossingen te bediscuteren. Ze waren ook beide bereid - om buiten aan de  straatkant - de actievoeders te woord te staan om samenvattend het gesprek weer te geven. Minister Demir gaf aan dat er (harde)knopen moeten doorgehakt worden in de landbouwsector om aan de EU doelstellingen te voldoen. Maar minister Crevits legde er de nadruk op dat dit op een menselijke manier moet doorgevoerd worden. Onder andere door een goed flankerend beleid, waar de voorzitter van de Landsbond Pluimvee sterk op aandrong.

Te vinden in: Alle categorieën