Actualiteit

Kwestie van tijd vooraleer het stikstofkaartenhuisje van Demir omver valt - Stikstofdepositie na 300 meter niet meer herleidbaar tot de stal

Kwestie van tijd vooraleer het stikstofkaartenhuisje van Demir omver valt - Stikstofdepositie na 300 meter niet meer herleidbaar tot de stal

De hoop van de N-VA om vlug een standvastig stikstofdecreet uit hun mouw te schudden waarbij de landbouw wordt opgeofferd voor de industrie lijkt stillaan ijdele hoop te worden. Als dit decreet er al komt, dan is het nog maar de vraag of het de juridische storm zal overleven, zeker nu een nieuwe bijkomende studie aantoont dat de fundamenten van dit decreet in los zand staan.        

De vzw verenigde veehouders hekelden enige tijd geleden al de foutieve cijfers waarop het voorstel van stikstofdecreet is gebaseerd. Een internationaal erkende studie toonde namelijk eerder al aan dat 36% te wijten is aan de veeteelt en dus geen 95% zoals VMM publiceert. De vzw pleitte dus om het werkelijke aandeel van de landbouw in de emissie van ammoniak bij te stellen, mede door gebruik te maken van louter robuuste en fysieke meetmethoden om de emissies en deposities te bepalen die verband houden met de impactscore van veehouderijen. Een nieuwe Nederlandse studie toont het belang hiervan nu ook aan.        

Uit nieuw stikstofonderzoek door de Universiteit van Amsterdam in opdracht van het Mesdagfonds blijkt nu namelijk dat de opkoop van duizenden Nederlandse veebedrijven nabij natuur mogelijks amper effect zal hebben op de natuurkwaliteit. Dit omdat de stikstofdepositie na 300 meter niet meer herleidbaar is tot de stal.     

Meer info omtrent de studie zelf kunt u vinden in het bronartikel van VILT.    


Tekst: Pluimvee/VILT – Bron: VILT – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving , Milieu , Onderzoek