Actualiteit

Kip aan 't spit kramen krijgen groen licht van Nationale Veiligheidsraad

Kip aan 't spit kramen krijgen groen licht van Nationale Veiligheidsraad

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 6 mei beslist dat kip aan ’t spit kramen terug mogen openen, mits toestemming van de lokale overheid. Deze versoepeling is gunstig voor de afzet van lichte braadkippen, waarbij de eerdere maatregel aanzienlijke problemen veroorzaakte in het afzetgebeuren.

Kip aan ’t spit kramen mogen heropenen

De Nationale Veiligheidsraad besliste vandaag dat foodtrucks, waaronder kip aan ’t spit kramen vallen, opnieuw mogen openen. Dit ongeacht de aanwezigheid van andere voedingszaken maar wel mits toestemming van de lokale overheid. Markten blijven echter verboden.

Positief voor afzet van lichte braadkippen

“Wij zijn verheugd dat deze versoepeling er eindelijk is gekomen”, aldus Martijn Chombaere, beleidsmedewerker bij de Landsbond Pluimvee. “De coronapandemie heeft voor een ontwrichting in het marktgebeuren gezorgd, waardoor er volop moet geanticipeerd worden om vraag en aanbod enigszins in evenwicht te houden, zodoende een crisis af te wenden”.

“Door het wegvallen van de meeste kip aan ‘t spit-kramen, de belangrijkste afzetmarkt voor de uitladers, kende de prijszetting een serieuze terugval. De meeste slachterijen konden deze lichte braadkippen niet machinaal verwerken, waardoor ze pas later werden geslacht en een overaanbod creëerden bij de wegladers, wat een weerslag had op de prijszetting”.

“Gezien de social distancing maatregelen bij dergelijke kramen in openlucht perfect gegarandeerd kan worden, zonder een negatieve impact te hebben op de volksgezondheid, was het voor ons uitermate belangrijk dat dit onze sector niet langer hypothekeerde. Dat kip aan ’t spit kramen nu terug mogen opendoen is alleszins een stap in de positieve richting in het afzetgebeuren, al blijft voorzichtigheid geboden qua opzet. Er spelen meer factoren hierop een rol dan louter de uitladers”.

Tekst: eigen verslaggeving

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen , Wetgeving , Moederdieren - Broeierij , SARS-CoV-2